x

Nyhetsarkiv

Norgeshus er kåret til Norges femte beste arbeidsplass

Norgeshus har som mål å være ”best på folk”. Dette gjelder også for våre 106 forhandlere. Den nasjonale kåringen av Great Place to Work slår fast at vi er svært nære å nå målet, for torsdag 16. mars ble Norgeshus kåret til Norges femte beste arbeidsplass i 2017. 

Målrettet jobbing over tid
Kåringen skjedde på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte, og nettopp arbeidsmiljø og fornøyde ansatte er noe ledelsen i Norgeshus har hatt fokus på lenge.

I 2013 var hovedkontoret representert i samme konkurranse, og oppnådde en flott 10. plass. Året etter ble det bestemt at en skulle stille opp i konkurransen med hele kjeden. Også i fjor gjorde Norgeshus det skarpt i konkurransen, men kom da akkurat utenfor topp 5 i kategorien 500 ansatte eller fler. Årets konkurranse er den tredje hvor bedriften deltar med hele kjeden, som totalt består av 106 forhandlere og over 1200 ansatte.

- Det er strålende at Norgeshuskjedens 1200 medarbeidere, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør, synes Norgeshus er et fantastisk sted å jobbe, sier en stolt Dag Runar Båtvik, Administrerende direktør i Norgeshus.

Fantastisk sted å jobbe
Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som i over 30 år har hjulpet organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. De virksomhetene som lykkes best i sitt systematiske arbeid, løftes en gang i året frem som inspirasjon til andre virksomheter. Dette er bakgrunnen for den årlige kåringen av de beste arbeidsplassene.

- Norgeshuskjeden er en av landets ledende boligbyggere. De har tradisjon og miljø for å være nyskapende og jobber strukturert med forbedring i alle områder, også i medarbeiderdimensjonen. I løpet av de årene vi har jobbet med Norgeshus har vi sett at de har jobbet godt med målet om å komme seg på lista over Norges Beste Arbeidsplasser, sier Jannik Krohn Falck, Administrerende direktør og Managing Partner i GPtW.

”Best på folk” er et lønnsomt mål
- Å ha fornøyde medarbeidere er utrolig viktig for oss, og resultatet fra undersøkelsen viser at vi er på god vei mot å klare vår strategiske målsetting om å være «best på folk», sier Båtvik videre.

Norgeshus startet året med å bli sertifisert som en Great Place to Work, og fulgte opp med å havne helt i toppen når de aller beste bedriftene skulle kåres. Han peker på at de er genuint opptatt av opplevelsen de ansatte har av å jobbe i kjeden, og både hovedkontoret og alle forhandlerne jobber systematisk for å skape gode arbeidsforhold. Til sammen er det over 100 bedrifter som utgjør Norgeshuskjeden. Ledelsen er de opptatt av at de har mye å lære av hverandre, for å skape en felles kultur der medarbeiderne blir gitt tillit og ansvar.

- Det er spennende å se at også store aktører i byggebransjen tar sine medarbeidere på alvor. I 2016 leverte Norgeshus sitt beste økonomisk resultat, og det er ingen tilfeldighet at medarbeiderne opplever bra lederskap, kollegialt fellesskap og stolthet i samme periode. Vi gleder oss til å følge Norgeshus videre på veien i en spennende bransje, avslutter Krohn Falck i Great Place to Work.

Fakta om Great Place to Work:
Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene de har kontor. I 2017 har tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på tett opptil 190 virksomheter i Norge blitt lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2017. (greatplacetowork.no)

Mer informasjon om det å bli sertifisert som Great Place to Work bedrift.

Del
Se mer

Norgeshus inngår samarbeid med Tinde Bygg

Den tradisjonsrike hyttebyggeren Tinde Bygg har bygd hytter i over 50 år, men i de senere årene har de også utviklet og solgt flere boligprosjekter. I høst etablerte de derfor et nytt selskap, Tinde Bolig AS, som kun satser på bolig- og leilighetsbygging. 
    
1. januar i år ble Tinde Bolig offisielt med i Norgeshuskjeden. Stein Løland er ansatt som daglig leder. Han har jobbet som prosjektleder i Tinde Bygg siden 2012, og har lang og bred erfaring med bygging/utvikling av både bolig-, leilighets-, og hytteprosjekter. 

Norgeshus Tinde Bolig vil i tillegg til å bygge kataloghus, også utvikle boliger på egne tomter. - Og vi har allerede kommet i gang med noen Norgeshus-prosjekter, sier Løland.

Løland er meget tilfreds med samarbeidet så langt. - Jeg har nettopp vært på Melhus, der jeg deltok på et opplæringsprogram ved hovedkontoret. I løpet av ei uke fikk jeg innblikk i alle deler av konseptet, og fikk hjelp til å komme i gang. Samtidig ble jeg kjent med de ansatte ved hovedkontoret. Jeg synes dette ser meget lovende ut og gleder meg til å ta i bruk konseptet. 

Ventet lenge på Tinde
Markedssjef i Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik, er svært stolt over å ha fått denne solide og vel etablerte bedriften med på laget. – Vi har vært i dialog med dem siden 2011, og nå kom endelig avtalen på plass, sier Båtvik fornøyd. Tinde Bygg er kjent for sine solide og gode håndtverkstradisjoner, som de har levert i mange år over hele Østlandet, dog spesielt indre Østlandet/Gudbrandsdalen, og vi ser virkelig frem til fortsettelsen.

Norgeshus har vært uten forhandler i dette området alt for lenge. Med denne avtalen forsterker vi vår posisjon både i regionen og i totalmarkedet, sier markedssjefen.

Norgeshus Tinde Bolig har Hamar, Stange, Gjøvik, Østre-/Vestre-Toten og Gudbrandsdalen unntatt Sel kommune som sitt nedslagsfelt, og har allerede merket god pågang fra disse områdene. Bedriften har med i sin strategi at de vil vurdere å starte opp avdelingskontorer på Hamar og Gjøvik.

Del
Se mer

Byggereglene forenkles fra 1. juli

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Du kan da sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Andre ting du kan få bygge uten å søke:

 • tak over inngangspartiet
 • sykkelbod
 • søppelskur
 • terrasse
 • vedskjul

Før du bygger

Finn ut hva du har lov til å bygge på tomta. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør

Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså hvilken utnyttingsgrad som gjelder på din egen tomt. Finn ut om du må ha tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk veiloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Tilbygg til huset

Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være min. 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget skal ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse. Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Du finner mer informasjon om Tilbygg til Bolig i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Ny garasje

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Viktig:

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

Tilbygg til garasjen

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen din på inntil 15 kvadratmeter, så lenge det står minst 1 meter fra nabogrensa. Bare pass på at garasjen og tilbygget til sammen ikke blir større enn 50 kvadratmeter. Dersom disse til sammen blir over 50 kvadratmeter, må det være 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget kan ikke benyttes til overnatting eller inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Det kan heller ikke benyttes til verksted, kontor eller atelier.

Du finner mer informasjon om garasjer og boder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Levegg

Hvis leveggen ligger minimum 1 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den er inntil 10 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen er inntil 5 meter lang ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Du finner mer informasjon om levegger og gjerder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Mindre støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst 1 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1 meter høy uten at du må søke. Ligger den minst 4 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Du finner mer informasjon om forstøtningsmur i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Spørsmål?

På sidene til Direktoratet for Byggkvalitet er det mye nyttig info om de nye byggereglene, blant annet i denne veiviseren.

Ta gjerne kontakt med din nærmeste forhandler dersom du har noen spørsmål. Norgeshus har både ferdighus og ferdighytter, og dessuten en stor arkitektavdeling som kan tegne din drømmebolig.

Del
Se mer

Nominert til Årets Boligprosjekt

I 2014 vant Norgeshus Årets Boligprosjekt med Trendboligene på Frøya. Vi kom også i år helt til finalerunden med prosjektet Thoragården på Melhus. Vinneren blir kåret under Boligkonferansens festmiddag i kveld, og vi krysser fingrene for Thoragården! Les mer om konkurransen på bygg.no.

Del
Se mer

Styrker kompetansen med oppkjøp av RIB-firma

Norgeshus har kjøpt 100 prosent av aksjene i Sivilingeniør Jon M. Hoem AS, og styrker med dette sin posisjon innenfor RIB (rådgivende ingeniør byggeteknikk).
 – Sivilingeniør Jon M Hoem AS har i mange år vært blant de mest erfarne RIB-firmaene i Midt-Norge. Med over 30 års praksis vil firmaet være et betydelig bidrag til RIB-gruppa i Norgeshus, sier administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus.

Komplett RIB-gruppe
Norgeshus er en av landets ledende boligprodusenter med 100 forhandlere. 
– Hensikten med oppkjøpet er å styrke Norgeshus sin kompetanse innen byggeteknisk prosjektering. Med det aktivitetsnivået forhandlerne våre har innen leilighetsprosjekter, næringsbygg, barnehager og andre komplekse bygg, så har vi stort behov for ressurser innen RIB, forteller Båtvik som er svært fornøyd med å ha fått på plass en komplett RIB-gruppe.

Sivilingeniør Jon M. Hoem AS har to ansatte og begge blir nå ansatt i Norgeshus. Fra mars 2015 vil gruppen telle fem ansatte.

Stor i bransjen
Teknisk avdeling ved Norgeshus hovedkontor blir nå på over 30 ansatte og blir dermed en av boligbransjens største og mest komplette arkitekt- og ingeniørkontor. Båtvik uttaler til slutt at denne overdragelsen er svært viktig for både Norgeshus og Hoem.
– Hovedkontoret har nå kapasitet, erfaring og kompetanse til prosjektering av de fleste typer konstruksjoner for både nye og eksisterende kunder, opplyser han. 

 

Bildet: Begge parter er godt fornøyd med så vel avtalen som timingen. Jon Hoem i Sivilingeniør Jon M Hoem (t.v.) og Norgeshussjef Dag Runar Båtvik signerte avtalen.

Del
Se mer

Årets vinnere i kjeden

Årets forhandler: NORGESHUS OKS BYGG
I år var det Norgeshus OKS Bygg som stakk av med den gjeveste prisen; Årets Forhandler. Juryen hadde følgende å si om Norgeshus OKS Bygg: Årets forhandler har hatt en flott positiv utvikling på igangsetting det siste året på hele 76 prosent – og har en markedsandel på 18,4 prosent. De er 100 prosent lojale til innkjøpsavtalene. Bedriften har en svært høy kundetilfredshet på hele 91 av 100 mulige poeng!  

Det ble også fremhevet at bedriften er lojal til Norgeshuskonseptet og benytter tjenestene ved hovedkontoret.

– Vi synes det er utrolig hyggelig å bli satt pris på. Og det er flott at også at våre kunder er blant Norges aller mest fornøyde. Det betyr jo at vi må gjøre noe riktig, sa daglig leder i Norgeshus OKS Bygg, Trond Oftedal da han mottook prisen. På bildet over jubler Børge Kvalvåg og Trond Oftedal over seieren. Administrerende direkør i Norgeshus Dag Runar Båtvik (t.v.) og styreleder Geir Holte delte ut prisen. (Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien).

Trond Oftedal og de andre ansatte hos Norgeshus OKS Bygg gleder seg over å ha blitt kåret til årets Norgeshusforhandler, tross sin unge alder. 

Ungt firma med gode jobber

– Vi var tre kompiser som etablerte bedriften i 2006. I starten var det mye rehab og småjobber, men vi gikk ganske raskt inn i EAT-markedet og bygde også en del prosjekter i egen regi. Nå er vi fire eiere og totalt 13 ansatte, forteller Oftedal. I 2010 ble vi med i Norgeshuskjeden og utviklingen fortsatte og henvendelsene økte. Med den tekniske kompetansen ved hovedkontoret i ryggen ble også vi tryggere på prosjektbygging. Nå bygger vi stort sett to- og firemannsboliger i tillegg til kataloghus. 

Fjorårets resultater var svært gode, innrømmer Oftedal. Men vi har egentlig ikke gjort så mye annerledes i 2013 enn tidligere år – vi har jobbet jevnt og trutt, sier han. Vi markedsfører oss lokalt, og sponser blant annet fotballturneringer, konserter og turistforeningen. Vi tror spesielt at sponsing av barneidretten har vært lønnsom – vi får mange jobbhenvendelser når vi er på barnas treninger og kamper.

De beste medarbeiderne
Oftedal har fornøyde snekkere og stort fokus på effektivitet på byggeplassene. Og han roser sine medarbeidere. – Vi har en håndplukket stab som er kjent for å gjøre en god jobb – vi har de dyktigste tømrerne i distriktet. Folk ringer på døra hos oss og spør om jobb! Dessuten er «kontordamen» Inger Elise Fjelde et viktig bidrag til effektiviteten. Hun tar seg av salg, markedsføring, søknader, regnskap og annet kontorarbeid. Hun kan det meste, og vi har ikke klart oss uten, sier Oftedal.

Tjener gode penger
Etter at vi tok i bruk Norgeshus KPD og KS-system har vi opplevd en stor forbedring i produktiviteten. Med det nye systemet, ble det innført nye rutiner og vi tok en gjennomgang av arbeidsrutinene våre og definerte spesifikt «hvem gjør hva». Prosjektorganiseringen er blitt vanvittig mye mer effektiv, hevder Oftedal, og legger til at de nå tjener mye mer penger på hvert enkelt prosjekt. Vi har nettopp ferdigstilt et revidert Nupen-hus for en kunde, med en fortjeneste på 33%. Så det er god butikk å bygge kataloghus.  

Solgte et hus dagen etter salgskurset!
Og fremtiden ser også lys ut. Vi har flere prosjekter på gang. Jeg vil gjerne nevne at vi deltok på Norgeshusskolens salgskurs i forrige uke, dagen etter solgte vi et kataloghus – etter at vi praktiserte rådene fra kurset!
De to andre nominerte var Norgeshus Jos Bygg og Norgeshus Berntsen Byggservice – vi gratulerer alle tre!

 

Årets prosjekt: DALGÅRD, Norgeshus Fredheim og Paulsby Bygg

Stein Fredheim jubler over prisen. Dag Runar Båtvik til høyre.(Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien)

Norgeshus Fredheim og Paulsby Bygg vant prisen Årets prosjekt med boligene på Dalgård. Arkitekt Anne Marit Storler har utformet boligene som har blitt svært godt mottatt av markedet.

Det særdeles gode samarbeidet mellom oppdragsgiver og teknisk avdeling i Norgeshus er hovedgrunnen for tildelingen. Prosjektet er svært godt gjennomarbeidet – teknisk avdeling fikk både tid og rom til å utarbeide gode detaljer. 
Merkevaregruppa stod for alt av markeds- og salgsmateriell, og samarbeidet med både oppdragsgiver og eiendomsmegler om planlegging og gjennomføring av markedsaktivitetene. Prosjektet ble solgt i løpet av kort tid – til en svært god pris.

De to andre nominerte var Norgeshus Vinkelbygg med prosjektet Eivindsholen og Norgeshus OKS Bygg med Villa Fjelde. Vi gratulerer!

 

Årets markedsfører: NORGESHUS PAULSEN BYGG OG VEDLIKEHOLD

Fra venstre: Gjøran Sommarset, Vegard Harjo, Vegar Paulsen og Erlend Knutsen. Bak markedssjef Benn Asgeir Båtvik i Norgehus som delte ut prisen. (Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien)

Norgeshus Paulsen Bygg og Vedlikehold fikk prisen for årets markedsfører. Juryen trakk frem firmaets kreative markedsføring og den profesjonelle Norgeshusprofileringen som begrunnelse for tildelingen:
De er svært aktiv bruker av Facebook i markedsføringen, de er hovedsponsor til sykkelrittet Insomnia og sponser NM-mester i bueskyting. I tillegg klarte de å få Norgeshuslogoen godt synlig i beste sendetid på TV2-sendingene under Arctic Race of Norway! 
Norgeshus Paulsen Bygg og Vedlikehold er profilert i ren Norgeshusprofil. Dessuten har de som eneste boligleverandør i området, klart å skaffe seg tillatelse til å sette opp et reklameskilt på torget midt i Lødingen sentrum. Daglig leder, Gjøran Sommarset, ønsket en nostalgisk preget plakat som stod i stil med de andre reklameskiltene som henger på veggen – og det ble svært vellykket!
De to andre nominerte var Norgeshus Jos Bygg og Norgeshus Fabula Eiendom. Vi gratulerer!

 

Årets leverandør: BYGGMA

Fornøyde prisvinnere fra BYGGMA. John Sæten (i midten) og Per Gunnar Andersen. Til venstre markedssjef Benn Asgeir Båtvik i Norgeshus. (Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien)

Prisen for årets beste leverandør gikk til Byggma. Kåringen ble som vanlig demokratisk gjennomført gjennom en spørrerunde blant forhandlerne, som hadde mange godord å si om leverandøren: 
Det er lett å foreslå Byggma; hyggelige folk, gode produkter og alltid blide!
Byggma, helt klart!
Gode bestillings- og leveringsordninger.
Stort engasjement!
Finner alltid gode løsninger.
De to andre nominerte var NorDan og Proresult – og vi gratulerer!

Del
Se mer

Norgeshus Trend er kåret til årets boligprosjekt i Norge

At konseptboligene Trend fra Norgeshus har blitt en suksess, hersker det ingen tvil om: boligene ble nemlig kåret til Året Boligprosjekt 2014! 

I konkurranse med to store blokkprosjekter, D36 Dæhlenenggata i Oslo og Tre Tårn i Sandnes, er altså Trendkonseptet med prosjektet på Frøya, kåret til Boligprodusentenes Forenings «Årets Boligprosjekt 2014». Utbygger er Norgeshus Snekkerservice Frøya as, som var konseptets pilotbedrift – og som bygde de fire første Trendboligene.

I begrunnelsen la juryen særlig vekt på Trendkonseptets kostnadseffektive og robuste løsninger. Juryens sa videre at prosjektets styrke er komplett, BIM-basert prosjekteringsunderlag og tilrettelegging for rasjonell og effektiv produksjon på byggeplass. Overføringsverdien til andre småhusprosjekter er stor, og Trendkonseptet er et viktig bidrag for å redusere byggekostnadene, heter det i begrunnelsen.

Det er Boligprodusentenes Forening i samarbeid med Glava og Nordan som står bak prisen. Hensikten er å få frem forbildeprosjekter som utmerker seg når det gjelder bokvalitet, særpreg og nyskapning, energi og miljø, klimatilpasning og robusthet, byggekostnader samt bruk av BIM. 

Glade vinnere fra Norgeshus. Fra høyre Snorre Bjørkum, Benn Asgeir Båtvik, John Christian Ryjord og Dag Runar Båtvik. Til venstre Per Jæger fra Boligprodusentene som delte ut prisen sammen med Øystein Kvam fra Glava og Johannes Rasmussen fra Nordan som skimtes bak. (Foto: Jan-Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien)

Prisen ble delt ut under festmiddagen på Boligkonferansen 2014, og det var en overrasket direktør som mottok prisen. – Dette var svært uventet, men utrolig gledelig, sa administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik. Daglig leder i Norgeshus Snekkerservice Frøya, Frode Riiber, hadde ikke tatt turen til Oslo. Han forteller at han var så sikker på at de ikke kom til å vinne prisen, at han ikke brydde seg om å reise til Oslo.

Norges mest bygde bolig
Trendboligene har blitt godt mottatt av forhandlerne og av markedet, og de spretter opp over hele landet. – Hittil er det bygd 83 boliger av denne typen, og i tillegg er 386 boliger under planlegging, informerer Båtvik.
Det er sivilarkitekt John Birger Grytdal som har tegnet boligene. 
– Jeg ville lage en bolig som folk har råd til. Trend har ei bruksflate på 125 kvadratmeter fordelt på to etasjer i en enkel bygningskropp. De store vindusflatene, materialene og detaljene bidrar til at boligen ser mer eksklusiv ut enn byggekostnadene tilsier. Dette er rimelige boliger å bygge, og er en enkel inngang til egenregimarkedet, hevder Grytdal.

Nytt konsept: DUO og KVARTETT
Nå har Grytdal utformet to nye konsepter som har vært etterspurt av flere forhandlere: tomannsboligen Duo og firemannsboligen Kvartett. Disse boligene har også enkle bygningskropper og skal være rimelige å bygge. 
– Vi er spent på mottagelsen av disse boligene, men tror markedet er stort for denne typen hus, sier Grytdal.

Tomannsboligen DUO

Firemannsboligen KVARTETT

Del
Se mer

Norges mest fornøyde kunder!

Blant kunder i privatmarkedet har Norgeshus Berntsen Byggservice fått en KTI-score (kundetilfredshet) på 96%! Og på topp-10 lista finner vi også fire andre Norgeshusforhandlere; Norgeshus Jos Bygg (nr. 3), Norgeshus Schj. Salomonsen (nr. 5), Norgeshus Tveit og Hafnor (nr. 8) og Norgeshus TH Bhas Bygg (nr. 9).

- Dette er vi selvfølgelig strålende fornøyd med, sier administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik. At vi har fem Norgeshusforhandlere blant de 10 beste er en fantastisk anerkjennelse av våre dyktige forhandlere og arbeidet de gjør.
 
KTI-score på 96 av 100
Prognosesenterets Kundetilfredshets-seminar for boligbransjen ble avholdt 18. mars. Det er første gang at beste EAT-bygger kåres, og Norgeshus dominerte altså resultatlista med hele fem plasseringer på topp 10!
 
Vinneren, Norgeshus Berntsen Byggservice fra Tromsø, fikk en kundetilfredshetsscore (KTI) på sterke 96 av 100 oppnåelige!
 
Godt omdømme 
- Det er en utrolig god score, sier Båtvik, som har sendt gratulasjoner og kake til vinneren. Bedriften har et svært godt omdømme i Tromsø. Kundene er villige til å vente både ett og to år for å sikre seg kvalitetsstempelet til Norgeshus Berntsen Byggservice. Resultatene viste at Norgeshus generelt oppnådde svært gode resultater på «image», som er én av flere viktige drivere på kundetilfredsheten, opplyser Båtvik.
 
Bernt Ole Berntsen, som er daglig leder i Norgeshus Berntsen Byggservice, er også glad for denne utmerkelsen.
- Det viser at vi i alle fall gjør noe rett, sier han.
 
Topp 10
De andre Norgeshusforhandlerne på topp 10-lista oppnådde også meget gode resultater. Norgeshus Jos Bygg på 3. plass fikk en KTI-score på 91 av 100, på 5. plass kom Norgeshus Schj. Salomonsen med en KTI-score på 88 av 100, Norgeshus Tveit og Hafnor kom på 8. plass med en KTI-score på 84 av 100 og Norgeshus TH Bhas kom på en 9. plass med KT-score på 81 av 100 oppnåelige.
 
- Jeg er dypt takknemlig over å ha en så dyktig og kundebevisst organisasjon av Norgeshusforhandlere i ryggen. Dette er en pris som vi verdsetter utrolig høyt og som inspirerer oss til å stå på videre i utviklingen av kjeden. Vi skal forbli på denne lista også i fremtiden, avslutter Dag Runar Båtvik.

Les mer om Prognosesenterets kåring på Byggmestren sine sider: Kjeden med flest tilfredse boligkunder

På bildet, som er fra Norgeshuskjedens Kongress 2014 ser vi Bernt Ole Berntsen - daglig leder I Norgeshus Bernsten Byggservice, Dag Runar Båtvik - adm. direktør i Norgeshus og Bjørn Magnor Birkeland - adm. direktør i Prognosesenteret.

Del
Se mer