x

Har du lyst til å jobbe hos Norges ledende boligbygger?

Har du ambisjoner og arbeidsglede - og har lyst til å jobbe med spennende oppgaver? Da her du muligheten nå! Norgeshus har hovedkontor på Melhus i Sør-Trøndelag og 106 forhandlere lokalisert over hele landet. Vi tegner, prosjekterer og bygger eneboliger og hytter, næringsbygg, kulturhus, omsorgsboliger, skoler og barnehager. Kort sagt - vi utvikler og bygger det kundene vil ha. 

Byggingeniør

Byggingeniør


Type stilling: Byggingeniør

Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor har i dag 35 medarbeidere og vi trenger forsterkninger på grunn av økt oppdragsmengde. Til vår ingeniørgruppe søker vi ny medarbeider med utdanning som byggingeniør e.l.
Ingeniørgruppa har i dag 11 medarbeider som utfører varierte prosjekteringsoppgaver for småhus og større bygg. Vi ønsker oss nye medarbeidere som kan være med på videreutvikling av gruppa, med hovedvekt på arbeidsoppgaver innenfor boligprosjektering og kalkulasjon. Andre arbeidsoppgaver vil være statiske beregninger, energiberegninger, bygningsfysikk m.m. Vi ønsker oss medarbeidere som arbeider selvstendig og som liker å ta ansvar.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig ingeniørutdannelse /bachelor
 • Fordel med kjennskap til prosjektering av element og precut
 • Fordel med håndverkerbakgrunn
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Erfaring innenfor dataverktøy som ArchiCad, Smartkalk, StatCon eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Bedriften tilbyr:

 • Bredt faglig miljø med muligheter for faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Selskap i vekst med stabil kundegruppe
 • Varierte og spennende prosjekter
 • Trivelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Aktiviteter i regi av Norgeshus Velforening
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver, frihet under ansvar, kompetanseutvikling og et meget godt involverende fag- og arbeidsmiljø.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med leder for Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor; 
Jan Tore Tangstad, 483 27 388 – jan.tore.tangstad@norgeshus.no,
eller se hjemmesiden vår: www.norgeshus.no/arkitekt-og-ingeniortjenester/
Kortfattet søknad med CV sendes til jan.tore.tangstad@norgeshus.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Great Place to Work
Norgeshus har hatt arbeidsmiljø på dagsorden og resultatet er stadig større trivsel hos de ansatte. Vi er nå rangert som den 4. beste arbeidsplassen i Norge, av «Great Place to Work» sin kåring av Norges beste arbeidsplasser.

Norgeshus
Norgeshus er en av landets ledende boligprodusenter. Vi bygger småhus, leiligheter, næringsbygg, skoler og barnehager som utgjør en totalomsetning på i overkant av 2 milliarder.
Hovedkontoret til Norgeshus ligger på Melhus. Vi er rundt 60 ansatte fordelt på prosjektering, IT og markedsføring. Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor utfører oppdrag både for entreprenører internt i kjeden, og opptrer også som et uavhengig ingeniør- og arkitektkontor mot frittstående entreprenører, utbyggere og privatpersoner.


Sted: Melhus
Kontakt e-post: jan.tore.tangstad@norgeshus.no
Kontakt tlf: 483 27 388

Svarfrist: 01.05.2018

Great Place to Work Norgeshus er kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

Vi søker KS-ingeniør

Vi søker KS-ingeniør


Type stilling: KS-ingniør

Norgeshus søker etter en dyktig medarbeider med kompetanse innen HMS- og kvalitetsledelse. Stillingen innebærer drift og videreutvikling av Norgeshus sitt styringssystem som benyttes av kjedens 108 forhandlere.

Arbeidsoppgaver vil være:
•    Videreutvikle HMS- og kvalitetsplanene i selskapet
•    Implementere styringssystemet til alle forhandlere
•    Opplæring av forhandlerne
•    Drift av HMS- og kvalitetssystemet i hele Norgeshuskjeden
•    Deltagelse på tilsyn hos forhandlerne, samt revisjon av deres systemer

Vi tilbyr:
•    Bredt faglig miljø med muligheter for utvikling og tverrfaglig samarbeid
•    Selskap i vekst med stabil kundegruppe
•    Varierte og spennende oppgaver
•    Aktiviteter i regi av Norgeshus Velforening
•    Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
•    Spennende og utfordrende oppgaver, frihet under ansvar, kompetanseutvikling og et meget godt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø

Vi søker etter en ryddig og strukturert person, som er serviceinnstilt og løsningsorientert, og helst med erfaring fra byggebransjen.
Arbeidssted vil være Norgeshuskjedens hovedkontor på Melhus, men stillingen innebærer en del reising til Norgeshuskjedens forhandlere.

For ytterligere opplysninger kontakt Dag Runar Båtvik, dag@Norgeshus.no, eller se mer om oss på http://www.norgeshus.no/

Søknadsfrist: 15 januar


Sted: Melhus
Kontakt e-post: dag@norgeshus.no

Svarfrist: 15.01.2018

Great Place to Work Norgeshus er kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

Norgeshus er i vekst - Vi søker konstruksjonsingeniør

Norgeshus er i vekst - Vi søker konstruksjonsingeniør


Type stilling: Konstruksjonsingeniør - RIB-gruppa

Norgeshus er en av landets ledende boligprodusenter. Vi bygger blan annet småhus, leiligheter, næringsbygg, skoler og barnehager som utgjør en totalomsetning på i overkant av 2 milliarder.
Hovedkontoret til Norgeshus ligger på Melhus. Vi er over 50 ansatte fordelt på ingeniør- og arkitektkontoret og øvrig adminitrasjon. Ingeniør- og arkitektkontoret utfører oppdrag både for entreprenører i kjeden, andre entreprenører, utbyggere og privatpersoner. Norgeshus er kåret til en av Europas beste arbeidsplasser i en undersøkelse gjort av analyseinstituttet Great Place to Work.
Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor har i dag 34 medarbeidere og vi trenger forsterkninger på grunn av økt oppdragsmengde. For å styrke vår stab og våre kompetanseområder søker RIB-gruppa etter:

Konstruksjonsingeniør - Norgeshus arkitekt og ingeniørkontor

Vi ønsker en eller flere sivilingeniører/ingeniør med spesialisering innen konstruksjon.

RIB-gruppa består i dag av 5 medarbeidere med allsidig bakgrunn og solid kompetanse. Som konstruksjonsingeniør får du ta del i de mest spennende prosjektene vi har. Vi er involvert i alle faser i en byggesak, fra forprosjekt til overlevert prosjekt. Vi jobber i tett samarbeid med entreprenør og øvrige fag og parter i prosjekteringsteamet. Arbeidsoppgavene vil være dimensjonering og modellering av konstruksjoner i tre, stål og betong. Du vil også være med på å bygge opp avdelingens fagmiljø og være sentral i utvikling av helhetlige løsninger for våre prosjekter.
Av programvare bruker vi Revit, AutoCad, StatCon, FEM-design, Ove Sletten-programmer og G-prog.

Vi ønsker oss en selvstendig person med erfaring fra FEM-analyser, kjennskap til 3D-modellering og generell erfaring fra prosjektering av konstruksjoner i tre, stål og/eller betong. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Bedriften tilbyr:

 • Bredt faglig miljø med muligheter for utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Selskap i vekst med stabil kundegruppe
 • Varierte og spennende prosjekter
 • Aktiviteter i regi av Norgeshus Velforening
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver, frihet under ansvar, kompetanseutvikling og et meget godt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø.

For ytterligere opplysninger kontakt Unn Iren Schanke-Stenstvedt, 917 19 201 - unniren@norgeshus.no, eller se mer om oss på http://www.norgeshus.no/arkitekt-og-ingeniortjenester/

Kortfattet søknad med CV sendes til unniren@norgeshus.no

Søknader behandles fortløpende etter fellesferien.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.


Sted: Melhus
Kontakt e-post: unniren@norgeshus.no
Kontakt tlf: 917 19 201
Great Place to Work Norgeshus er kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

Norgeshus er kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

Send oss en åpen søknad
I en stor bedrift som Norgeshus finnes det mange forskjellige stillinger og arbeidsområder, for eksempel arkitekter, ingeniører, byggeledere, tømrere og selgere. Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. For at vi enkelt skal kunne komme i kontakt med deg, ønsker vi at du registrerer din profil og CV i en åpen søknad. Da vil vi til enhver tid ha oversikt over aktuelle kandidater som finnes i markedet, og du hører fra oss når vi har en ledig stilling som kan være aktuell for deg.

Søknadsskjema