x

Håvard Qvenild

Vis flere poster

Vidar holder stø kurs i planarbeidet mot kommunen

Kategorier

  Ved hovedkontoret til Norgeshus på Melhus jobber det pr i dag om lag 60 ansatte, hvorav 35 jobber ved et av boligbransjens største og mest komplette ingeniør- og arkitektkontor. Her tilbys det bl.a. prosjektering innen arkitektur, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, brannsikkerhet og arealplanlegging. 


  Planavdelingen – et naturlig bindeledd mellom kunde og kommune 

  For å få et innblikk i hva de jobber med ved Planavdelinga, har jeg tatt en prat med gruppeleder Vidar Julian Grovassbakk som har jobbet ved avdelingen i 6 år. 
  - Når en utbygger eller en grunneier ønsker å realisere et byggeprosjekt er det mye dokumentasjon som må ligge til grunn før bygginga kan starte. Det kan være reguleringsplaner, bebyggelsesplaner mm, og dette er det vi ved planavdelingen som tar oss av. I samråd med oppdragsgiver følges så disse planene opp gjennom hele planprosessen, med rom for veiledning og råd. Vi blir dermed et naturlig bindeledd mellom oppdragsgiver, offentlige etater og andre berørte interessenter. 


  Mange baller i lufta

  - Jeg jobber aldri bare med ett prosjekt i gangen. Det kan gå flere uker mellom hver gang det skjer noe nytt, for det er mye papirer som går frem og tilbake mellom ulike instanser og mange som skal ha et ord med i saken. Ett av prosjektene jeg for tiden jobber med er for en av våre forhandlere. Her bistår jeg med arealplanlegging av et boligfelt på ca. 30 mål hvor det skal bygges et sted mellom 80 – 100 boenheter. Dette prosjektet hadde oppstart i oktober 2018 og jeg ser for meg at byggestart vil bli sommeren 2020. Her er det altså 1,5 år som er påberegnet. 


  Min vei inn i Norgeshus
  -  For mitt vedkommende startet jeg utdanninga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) der jeg i 3 år studerte Bygg- og miljøteknikk. Etter dette fikk jeg jobb ved avdelingen for husbyggingsteknikk her på Norgeshus hvor jeg jobbet i to år. Jeg var hele tiden bestemt på at jeg ville studere videre, men at jeg først ville opparbeide meg litt arbeidspraksis for å få et bedre innblikk i byggebransjen. Samtidig som jeg jobbet deltid i Norgeshus (1 dag  i uka + ferier) tok jeg fatt på en toårig master i Eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU, og våren 2013 fikk jeg fast jobb her ved Planavdelingen med tittelen «sivilingeniør med gruppelederansvar for Plangruppa». 
  - Dette var veien jeg valgte, men for å bli arealplanlegger kan man også ha geografi-/samfunnsfagsbakgrunn eller ingeniør-/arkitektbakgrunn. Det finnes også rene utdanningsløp for arealplanleggere. Arbeidsoppgavene til en arealplanlegger er mange og varierte, så en bred bakgrunn er absolutt en fordel. 


  Planavdelingen er i mål – hva nå? 

  - Det som er styrken her hos Norgeshus er samlokaliseringen av alle avdelingene. I tillegg til ingeniør- og arkitektavdelingen har vi også en egen markedsavdeling litt lenger ned i gangen. De kan ta over våre allerede detaljerte situasjonskart og utarbeide enda mer detaljerte illustrasjoner av området ved bl.a. å sette inn de boligene som våre arkitekter har utarbeidet. Det å kunne følge denne prosessen fra a til å er noe av det jeg liker aller best ved å jobbe hos Norgeshus. For når jeg sitter i det første møtet med kunden, vet jeg at jeg et år eller to senere kan sette meg ned og se på hva jeg har vært med på å utvikle. 


  Nå kan også du bli en del av Norgeshus

  Oppdragsmengden øker ved arkitekt- og ingeniørkontoret på Melhus, så nå er de på utkikk etter flere folk. Det er allerede ansatt flere arkitekter, men de trenger ytterligere tre ansatte. Om du er byggingeniør, arealplanlegger eller VVA-ingeniør er det kasnkje akkurat deg vi leter etter! Klikk deg inn HER  for å lese mer. 

  Del
  Se mer