x
← Til norgeshus.no

Nyhetsarkiv

Tomter ønskes kjøpt

Tomter/tomteområder for boliger ønskes kjøpt

Eidsvoll / Nannestad / Ullensaker / Gjerdrum
Pris: 0-10 mill
Areal: 0-50 mål

Norgeshus JOS Bygg AS er i sterk vekst og vi trenger flere tomter til våre kunder. Tomter vi primært er på utkikk etter er:

  • LNF områder i sentrale strøk
  • Områder avsatt til boligformål i kommuneplan
  • Ferdig regulerte områder med/ uten infrastruktur
  • Byggeklare tomter
  • Både opsjonsavtaler og kjøp er av interesse.
  • Tomteområdene må ha sentral beliggenhet og i nærhet av kollektiv transport.

Beskaffenhet
Enten om du eier en ferdig regulert tomt, eller om du har tilgang til en tomt som trenger omregulering er vi interessert i å gjøre en avtale.
Vi tar oss av alt arbeid og risiko som er forbundet med å få tomter fradelt, omregulert og byggeklare. Vi er med Norgeshuskjeden som innehar all fagkompetanse som er nødvendig for å kjøre en slik prosess. Med oss på laget, garanterer vi for at prosessen går ryddig for seg slik at vi får til et godt prosjekt som også blir lønnsom for deg som grunneier.

Kontakt:
Jon-Olav Sigvartsen, tlf 928 36 531
epost: jon-olav.sigvartsen@norgeshus.no

Del
Se mer