x
← Til norgeshus.no

Nyhetsarkiv

Årets Suldalsbedrift 2015

Me vann Årets suldalbedrift 2015.

Her er deler av jurien si grunngjeving: årets Suldalbedrift 2015 er ei framtidsretta bedrift som veks og utviklar seg og skapar nye arbeidsplassar i Suldal. Ein kombinasjon av lokalt eigarskap, ein patriotisk leiarfilosofi, sterkt kundefokus og vilje og evne til å sjå moglegheiter i til tider krevjande marknader, har gitt Årets Suldalbedrift mange og sterke bein å stå på. Årets Suldalbedrift er ein positiv og aktiv aktør i sin bransje, med 24 tilsette og ein sterk bedriftskultur.

Del
Se mer