x
← Til norgeshus.no

Nyhetsarkiv

Norgeshus kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

NORGESHUS BEFESTER SIN POSISJON SOM EN AV LANDETS BESTE ARBEIDSPLASSER

Tirsdag kveld offentliggjorde Great Place to Work oversikten over Norges Beste Arbeidsplasser for 2019. I år som i fjor gikk fjerdeplassen til Norgeshus, et tydelig tegn på at de jobber målrettet og kontinuerlig for å skape gode arbeidsplasser for sine om lag 1500 ansatte.

ET GODT ARBEIDSMILJØ – ET FELLES ANSVAR

Administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik er svært fornøyd med at de nok en gang kan skilte med å være en av de beste arbeidsplassene i landet. Han understreker viktigheten av at alle må være med å bidra for å skape et godt arbeidsmiljø. «Ja, det er et overordnet ansvar som ligger hos ledelsen for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, men alle ansatte må bidra om vi skal lykkes med å skape et av de beste arbeidsmiljøene i Norge. Det er ikke foruten grunn at det snakkes så mye om at det ikke heter vi og dem, men oss. Så når Norgeshus nå som kjede kan kalle seg Norges 4. beste arbeidsplass, er dette et resultat av at alle er med på å løfte i lag.» sier Båtvik.

GPTW FØRST OG FREMST ET ARBEIDSVERKTØY

«At vi nok en gang hevder oss helt i toppen av denne kåringen er selvfølgelig gledelig, men for oss er Great Place to Work først og fremst en medarbeiderundersøkelse som vi bruker som et verktøy for å bli bedre på folk. Vi har benyttet oss av medarbeiderundersøkelsen fra GPTW i flere år og ser av resultatene at vi har hatt en fremgang på de områdene vi har valgt å jobbe med. Vi vet at for å få et godt arbeidsmiljø, må vi jobbe kontinuerlig med resultatene. Vi er allerede godt i gang med å jobbe målrettet mot det vi har som ønske å forbedre oss på i år. Selv om våre resultater nå sier at de aller fleste som jobber i Norgeshus har et svært godt arbeidsmiljø, er vi veldig bevisst på at vi også kan bli bedre på flere områder. Så det er nå jobben virkelig starter.» uttaler Vivi Fuhr Hjelde, HR og Organisasjonssjef i Norgeshus, om årets resultat.

KOMMUNIKASJON ER VIKTIG

En av strategiene til Norgeshus er at de skal være best på folk. Båtvik og resten av ledelsen har brukt mye tid på å utvikle en felles plattform for hvordan ledelsen skal opptre i møte med sine ansatte. «For å sikre en oversiktlig og trygg arbeidshverdag for alle ansatte, må det en tydelig ledelse til. I min rolle som øverste leder er jeg svært bevisst på at kommunikasjonen mellom ledelse og de ansatte skal være preget av dialog når vedtak skal fattes som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. Nærhet og samhandling er noe av det vi i Norgeshus setter høyt på dagsorden, for vi vet at det betyr mye å kjenne på at man blir både sett og hørt. Det er dette som bygger opp under den fellesskapsfølelsen vi ønsker å ha i Norgeshus.»

HVA ER DET SOM GIR SUKSESS?

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work, har over flere år jobbet tett på Norgeshus og kjenner derfor bedriften godt. «Vi har hatt en tett oppfølging av Norgeshus og kjenner godt til måten de jobber på for å hele tiden opprettholde og jobbe med forbedringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det som gjør at de år etter år leverer gode resultater er at de jobber i en kontinuerlig prosess med godt innarbeidede rutiner som er med på å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet de allerede har.»

«Felles for de beste arbeidsplassene er at alltid søker nytt og forbedrer seg. Nivået øker både når det gjelder medarbeidernes opplevelse, og hva virksomheten gjør for å skape de gode opplevelsene. Det ser vi tydelig fra våre analyser av virksomhetenes praksiser og strukturer. Det er et bredt spekter av kultur og ledelse bedriften blir vurdert på, men den globale standarden er også felles slik at man kan sammenligne seg med andre.» kan Falck fortelle.

Del
Se mer

Norgeshus kåret til en av Europas beste arbeidsplasser!

​På en kåring i Paris den 8. juni ble Norgeshus kåret til den 22. beste arbeidsplassen i Europa. Norgeshus var plukket ut i klassen store selskaper. Totalt har over 2340 selskaper med til sammen 1,5 millioner ansatte deltatt.

​På hovedkontoret i Melhus ble kåringen feiret med å dele ut kaffe og boller til alle kollektivreisende på Melhus og frokost til de ansatte. Vi er stolte av resultatet, og ønsker å dele dette med både ansatte og lokalsamfunn. Resultatene i kåringen er basert på tilbakemeldinger fra kjedens 1200 medarbeidere på hvordan de opplever det å jobbe i Norgeshus. I tillegg har det internasjonale analyseinstituttet Great Place To Work vurdert hvordan vi jobber med kulturen i Norgeshus etter en internasjonal standard. Summen av dette gjør at vi nå er kåret til Europas 22. beste arbeidsplass.  

Administrerende direktør Dag Runar Båtvik er meget fornøyd med plasseringen:

- Dette viser at vi er en attraktiv arbeidsgiver, noe som gjør at vi kan tiltrekke oss de dyktigste medarbeiderne i bransjen. Det er stor kamp om arbeidskraften i byggebransjen. Målet vårt er at de aller beste skal jobbe med oss! Vi gleder oss til å fortsette med arbeidet med Great Place To Work i kommende år.

En gang ønsker vi å kunne si at vi er Europas aller beste arbeidsplass, vi ønsker å stå på toppen av pallen. Det skal Norgeshus gjøre ved å forsterke bedriftskulturen, jobbe bevisst med utvikling av medarbeidere på alle nivåer og fortsatt være ledende innenfor effektivisering av byggeprosessen.  Det er ikke plasseringen i seg selv som er det viktigste, men det å ha et verktøy å jobbe med slik at resultatet blir best mulig. 

Byggebransjen har i årevis jobbet med profesjonalisering. Det har vært utfordringer med til dels dårlige arbeidsbetingelser og utnyttelse av billig arbeidskraft. I vår kjede er det nulltoleranse for dette, og vi har også valgt å ta det et skritt lenger, ved å bruke Great Place to work for å bli den beste arbeidsgiveren også utenfor vår bransje. 

"Norgeshus har arbeidet systematisk over flere år med forbedring av ledelse og kultur. Det har vært krevende i en virksomhet som er spredd over så mange lokasjoner. Nå får de betalt for innsatsen. Ikke bare har økt medarbeiderengasjement ført til bedre økonomiske resultater, men Norgeshus er nå også en av Europas beste arbeidsplasser. Det er bare å gratulere!"

– Tron Kleivane, partner i Great Place to Work


Allsidighet og mangfold er viktig i dagens arbeidsliv. Vi har fokus på at i Norgeshus skal vi ha rom for variasjoner. Gjennom dette har vi tro på at vi  skaper bedre opplevelser for våre kunder, og en mer interessant arbeidshverdag for våre kolleger. Gjennom dette vil skal vi bli bransjens ledende boligbygger. 

_________________________________________

Great Place to Work:

Great Place to Work® is the global authority on high-trust, high-performance workplace cultures. Through proprietary assessment tools, and certification programs, including Best Workplaces lists and workplace reviews, Great Place to Work provides the benchmarks, framework, and expertise needed to create, sustain, and recognize outstanding workplace cultures. In the United States, Great Place to Work produces the annual Fortune "100 Best Companies to Work For®" and a series of Great Place to Work Best Workplaces lists, including lists for Millennials, Women, Diversity, Small and Medium Companies and over a half dozen different industries. Great Place to Work provides and culture consulting services to businesses, non-profits, and government agencies in over 50 countries across six continents.

Del
Se mer

Norgeshus vant prisen for årets småhusprosjekt!

Under Boligkonferansen 2017 som ble arrangert av Boligprodusentenes forening ble prisen for årets småhusprosjekt delt ut. Vinneren ble Norgeshus med prosjektet «Moment». I juryens begrunnelse heter det: «Eneboligen skiller seg ut gjennom en utkraget andre etasje som hviler på fire tynne stålsøyler. Terrassen ligger ytterst i utkragingen ca. 10 meter over bakken. BIM er brukt for alle fag og det er utført kollisjonskontroll i Solibri. Boligen har væske/-vann varmepumpe og energimerke grønn A.»

Boligen er satt opp på Os i Hordaland av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik A/S. Daglig leder for Norgeshus-forhandleren, Bjarte Aarvik er veldig stolt av å motta prisen: 

Dette er inspirerende! Det er spesielt artig å vinne pris på et prosjekt hvor utgangspunktet er et av våre kataloghus. Vi håper prisen kan bidra til å hjelpe kundene våre å forstå at de kan få «det du vil ha». Så er det selvfølgelig også en pris vi deler med alle våre fantastiske medarbeidere.

Fv:Kjetil Aarvik, Kjell Aarvik og Bjarte Aarvik fra Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik . Foto: Kjetil Vasby Bruarøy

Huset svever
Moment har et ekspressivt uttrykk med sin utkragning som hviler på fire tynne stålsøyler. Den svever. Ved at den henger slik i lufta, skapes spennende rom i terrenget, samtidig som den avgir et redusert fotavtrykk i naturen. Trærne rundt er bevart og gir følelsen av å bo oppe blant trekronene når du står inne i hovedetasjen av bygget. Huset innbyr sine beboere til romopplevelser utenom det vanlige. Det er også et svært praktisk og kompakt hus som egner seg godt for både par og familier.

Konstruksjonen og det estetiske uttrykket skaper sammen en spennende arkitektonisk helhet i prosjektet. Moment skiller seg ut fra mange av nåtidens kataloghus fra norske boligprodusenter.

Omtegnet kataloghus
Den opprinnelige versjonen av Moment var tegnet for Norgeshus sin huskatalog av arkitekt John Birger Grytdal. Arkitekt Elisabeth Lilleby har, i samarbeid med utbygger, tegnet om huset for å passe inn på tomten i Os og tilpasset prosjektet til omgivelsene. Begge arkitektene jobber på Norgeshus sitt Arkitekt og ingeniørkontor på Melhus.

Arkitektene John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby, begge Norgeshus AS. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy

Kort byggetid med lokale leverandører
Til tross for at man kan få inntrykk av et komplisert bygg, tok det ikke mer enn 9 måneder å sette opp. Byggestart for terrengarbeidene var like før sommeren 2015. Fra grunnmuren ble satt opp til ferdig bygg stod klart i mars 2016, gikk det kun 7 måneder. Det skyldtes nok blant annet at Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik i stor grad benyttet lokale leverandører og håndverkere i byggeprosessen. Samarbeidet mellom prosjekterende og utførende var også upåklagelig. Gode systemer og beregninger dannet grunnlag for smidig arbeid.

Godt arbeidsmiljø gir rom for nyskaping
Norgeshus er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser gjennom Great Place to Work. I dette ligger det blant annet at en bedrift er innovativ og nyskapende, og prisen for årets boligprosjekt er en bekreftelse på akkurat dette.

Ny husbok
I oktober 2017 kommer Norgeshus med en ny husbok som skal fungere som inspirasjon og idebok til flere nyskapende boligprosjekt. Her vil både Moment og andre like spennende boliger vises frem.

________________________________________________________________________________
MOMENT FRA NORGESHUS
Byggested: .Halhjemsmarka i Os
Kommune: .Os kommune
Oppvarmet BRA: .180,9 m²
Total BRA: .228,5 m²

Byggherre og totalentreprenør: Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik ASProsjektleder: Bjarte Aarvik
Arkitekt: John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby, begge Norgeshus
ASRIB: Jens Even Roset, Norgeshus AS

UNDERLEVERANDØRER:
EL: Sperrevik Elektro.
Stålentreprenør: Johs.Sælen & Sønn AS.
Grunnentreprenør: Grunn & Betong AS.
Betongentrepenør: Sveinung Borgen Betongentreprenør AS.
Takentreprenør: Fløysand AS.
Murerarbeid: Murmester Røtingen.
Blikkenslager: Os Blikk.
Maler: T.Kvittingen.
Utomhus: Os Hageservice.
Rørlegger: Samdal AS

Byggetid: Totalt 9 mnd.inkl.terrengarbeider
Ferdigstilt: Mars 2016
Salgspris: 7,5 mill.

Om prisen:
Dette er kravene som ligger for å vinne prisen, som deles ut av Glava, Optimera og Nordan.
Prosjektene må framstå for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:

 • standardisering
 • byggekostnader
 • energi og klima
 • særpreg og nyskaping
 • bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
 • bruk av BIM
Del
Se mer

Norgeshus er kåret til Norges femte beste arbeidsplass

Norgeshus har som mål å være ”best på folk”. Dette gjelder også for våre 106 forhandlere. Den nasjonale kåringen av Great Place to Work slår fast at vi er svært nære å nå målet, for torsdag 16. mars ble Norgeshus kåret til Norges femte beste arbeidsplass i 2017. 

Målrettet jobbing over tid
Kåringen skjedde på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte, og nettopp arbeidsmiljø og fornøyde ansatte er noe ledelsen i Norgeshus har hatt fokus på lenge.

I 2013 var hovedkontoret representert i samme konkurranse, og oppnådde en flott 10. plass. Året etter ble det bestemt at en skulle stille opp i konkurransen med hele kjeden. Også i fjor gjorde Norgeshus det skarpt i konkurransen, men kom da akkurat utenfor topp 5 i kategorien 500 ansatte eller fler. Årets konkurranse er den tredje hvor bedriften deltar med hele kjeden, som totalt består av 106 forhandlere og over 1200 ansatte.

- Det er strålende at Norgeshuskjedens 1200 medarbeidere, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør, synes Norgeshus er et fantastisk sted å jobbe, sier en stolt Dag Runar Båtvik, Administrerende direktør i Norgeshus.

Fantastisk sted å jobbe
Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som i over 30 år har hjulpet organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. De virksomhetene som lykkes best i sitt systematiske arbeid, løftes en gang i året frem som inspirasjon til andre virksomheter. Dette er bakgrunnen for den årlige kåringen av de beste arbeidsplassene.

- Norgeshuskjeden er en av landets ledende boligbyggere. De har tradisjon og miljø for å være nyskapende og jobber strukturert med forbedring i alle områder, også i medarbeiderdimensjonen. I løpet av de årene vi har jobbet med Norgeshus har vi sett at de har jobbet godt med målet om å komme seg på lista over Norges Beste Arbeidsplasser, sier Jannik Krohn Falck, Administrerende direktør og Managing Partner i GPtW.

”Best på folk” er et lønnsomt mål
- Å ha fornøyde medarbeidere er utrolig viktig for oss, og resultatet fra undersøkelsen viser at vi er på god vei mot å klare vår strategiske målsetting om å være «best på folk», sier Båtvik videre.

Norgeshus startet året med å bli sertifisert som en Great Place to Work, og fulgte opp med å havne helt i toppen når de aller beste bedriftene skulle kåres. Han peker på at de er genuint opptatt av opplevelsen de ansatte har av å jobbe i kjeden, og både hovedkontoret og alle forhandlerne jobber systematisk for å skape gode arbeidsforhold. Til sammen er det over 100 bedrifter som utgjør Norgeshuskjeden. Ledelsen er de opptatt av at de har mye å lære av hverandre, for å skape en felles kultur der medarbeiderne blir gitt tillit og ansvar.

- Det er spennende å se at også store aktører i byggebransjen tar sine medarbeidere på alvor. I 2016 leverte Norgeshus sitt beste økonomisk resultat, og det er ingen tilfeldighet at medarbeiderne opplever bra lederskap, kollegialt fellesskap og stolthet i samme periode. Vi gleder oss til å følge Norgeshus videre på veien i en spennende bransje, avslutter Krohn Falck i Great Place to Work.

Fakta om Great Place to Work:
Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene de har kontor. I 2017 har tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på tett opptil 190 virksomheter i Norge blitt lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2017. (greatplacetowork.no)

Mer informasjon om det å bli sertifisert som Great Place to Work bedrift.

Del
Se mer

Byggereglene forenkles fra 1. juli

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Du kan da sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Andre ting du kan få bygge uten å søke:

 • tak over inngangspartiet
 • sykkelbod
 • søppelskur
 • terrasse
 • vedskjul

Før du bygger

Finn ut hva du har lov til å bygge på tomta. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør

Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså hvilken utnyttingsgrad som gjelder på din egen tomt. Finn ut om du må ha tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk veiloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Tilbygg til huset

Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være min. 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget skal ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse. Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Du finner mer informasjon om Tilbygg til Bolig i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Ny garasje

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Viktig:

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

Tilbygg til garasjen

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen din på inntil 15 kvadratmeter, så lenge det står minst 1 meter fra nabogrensa. Bare pass på at garasjen og tilbygget til sammen ikke blir større enn 50 kvadratmeter. Dersom disse til sammen blir over 50 kvadratmeter, må det være 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget kan ikke benyttes til overnatting eller inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Det kan heller ikke benyttes til verksted, kontor eller atelier.

Du finner mer informasjon om garasjer og boder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Levegg

Hvis leveggen ligger minimum 1 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den er inntil 10 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen er inntil 5 meter lang ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Du finner mer informasjon om levegger og gjerder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Mindre støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst 1 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1 meter høy uten at du må søke. Ligger den minst 4 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Du finner mer informasjon om forstøtningsmur i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Spørsmål?

På sidene til Direktoratet for Byggkvalitet er det mye nyttig info om de nye byggereglene, blant annet i denne veiviseren.

Ta gjerne kontakt med din nærmeste forhandler dersom du har noen spørsmål. Norgeshus har både ferdighus og ferdighytter, og dessuten en stor arkitektavdeling som kan tegne din drømmebolig.

Del
Se mer

Nominert til Årets Boligprosjekt

I 2014 vant Norgeshus Årets Boligprosjekt med Trendboligene på Frøya. Vi kom også i år helt til finalerunden med prosjektet Thoragården på Melhus. Vinneren blir kåret under Boligkonferansens festmiddag i kveld, og vi krysser fingrene for Thoragården! Les mer om konkurransen på bygg.no.

Del
Se mer

Styrker kompetansen med oppkjøp av RIB-firma

Norgeshus har kjøpt 100 prosent av aksjene i Sivilingeniør Jon M. Hoem AS, og styrker med dette sin posisjon innenfor RIB (rådgivende ingeniør byggeteknikk).
 – Sivilingeniør Jon M Hoem AS har i mange år vært blant de mest erfarne RIB-firmaene i Midt-Norge. Med over 30 års praksis vil firmaet være et betydelig bidrag til RIB-gruppa i Norgeshus, sier administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus.

Komplett RIB-gruppe
Norgeshus er en av landets ledende boligprodusenter med 100 forhandlere. 
– Hensikten med oppkjøpet er å styrke Norgeshus sin kompetanse innen byggeteknisk prosjektering. Med det aktivitetsnivået forhandlerne våre har innen leilighetsprosjekter, næringsbygg, barnehager og andre komplekse bygg, så har vi stort behov for ressurser innen RIB, forteller Båtvik som er svært fornøyd med å ha fått på plass en komplett RIB-gruppe.

Sivilingeniør Jon M. Hoem AS har to ansatte og begge blir nå ansatt i Norgeshus. Fra mars 2015 vil gruppen telle fem ansatte.

Stor i bransjen
Teknisk avdeling ved Norgeshus hovedkontor blir nå på over 30 ansatte og blir dermed en av boligbransjens største og mest komplette arkitekt- og ingeniørkontor. Båtvik uttaler til slutt at denne overdragelsen er svært viktig for både Norgeshus og Hoem.
– Hovedkontoret har nå kapasitet, erfaring og kompetanse til prosjektering av de fleste typer konstruksjoner for både nye og eksisterende kunder, opplyser han. 

 

Bildet: Begge parter er godt fornøyd med så vel avtalen som timingen. Jon Hoem i Sivilingeniør Jon M Hoem (t.v.) og Norgeshussjef Dag Runar Båtvik signerte avtalen.

Del
Se mer