x
← Til norgeshus.no

Her presenterer vi en kort oversikt over hva som vil skje fra boligkjøp frem til det er på tide å flytte inn.

VISNING
Når du kommer på visning hos oss, kan du få se plantegninger, illustrasjoner og snakke med en av oss som kjenner prosjektet og boligene godt.

KJØP AV BOLIG
Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kjøpsbekreftelse med Norgeshus Mesterbygger’n. Innen ca to uker etter dette, avløses kjøpsbekreftelsen av endelig kjøpekontrakt. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling. Norgeshus Mesterbygger’n stiller garanti for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifisert i kontrakten. Pengene skal være fri egenkapital.

TILVALGSMØTE
Når du kjøper bolig hos Norgeshus Mesterbygger’n får du en Innredningsguide som viser Norgeshus Mesterbygger’n Original (boligens innredning) og tilvalgsmuligheter. Etter at byggestart er besluttet, vil vår erfarne innredningsansvarlige invitere deg til et tilvalgsmøte. Her gjennomgås romskjema og vi presenterer hvilke tilvalgsmuligheter som finnes. Du vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at din bestilling innarbeides i boligen, er det viktig at vi mottar bestillingen innen fristen.

  VELKOMMEN TIL BYGGEPLASSVISNING
Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i bygget, arrangerer vi byggeplassvisning for deg.

   BEFARING OG KONTROLL
Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, får du informasjon om tidspunkt for forhåndsbefaring og overtagelse. Du vil også få besiktige boligen sammen med en representant fra Norgeshus Mesterbygger’n. Noen uker før boligen er klar for overtagelse gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater og tilvalgsbestillinger.

SISTE INNBETALING
Før du overtar din nye bolig, skal resten av kjøpesummen, i henhold til kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer, betales.

OVERTAGELSEN
Nå er det tid for å flytte inn! På overtagelsen skal Norgeshus Mesterbyggern’n og kjøper foreta en ferdigbefaring av boligen i felleskap. Når alt er betalt får den du nøkler til boligen og skjøtet tinglyses.

VI FØLGER OPP
Det er viktig for oss at du skal trives i ditt nye hjem. Derfor vil vi ta kontakt med deg kort tid etter at du har flyttet inn, og stille deg noen enkle spørsmål om hvordan du opplever boligen. Vi sender deg også en spørreundersøkelse hvor vi gjerne vil ha dine tilbakemeldinger.

  KUNDESERVICE
Du finner mye praktisk og nyttig informasjon i Mitt Norgeshus. Skulle du oppleve noe i boligen din, som du trenger hjelp for å løse, kan du kontakte oss.

 ETTÅRSBEFARING
Ca ett år etter overlevering vil Norgeshus Mesterbygger’n innkalle til kontrollbefaring av boligen. Her skal det føres protokoll som skal undertegnes av begge parter. Etter befaringen vil du motta et skjema med spørsmål om hvordan du opplever boligen og Norgeshus Mesterbygger’n. Vi er takknemlige om du svarer på spørsmålene også denne gangen.

VÅR TRYGGHETSGARANTI

Generelt

”Norgeshus trygghetsgaranti” er en ekstra sikkerhet for alle som tegner avtale med en Norgeshusforhandler om oppføring/kjøp av Norgeshus bolig eller hytte.

Dersom forhandleren skulle bli insolvent eller gå konkurs, vil Norgeshuskjedens Hovedkontor etablere kontakt med bostyrer i forhandlerens bo med det formål å begrense kundens belastninger i forhold til konkursen.

Norgeshuskjedens Hovedkontor forplikter seg til å utarbeide statusrapport for bygget og innhente tilbud om å fullføre prosjektet fra annen Norgeshusforhandler/entreprenør.

Trygghetsgarantiens virkeområde
Trygghetsgarantien kommer til anvendelse utelukkende i de tilfeller hvor forhandleren måtte bli insolvent eller komme under konkursbehandling, og hvor han av den grunn vil være forhindret fra å fullføre oppdraget.

Elementene i Trygghetsgarantien

  1. I tilfelle Insolvens/konkurs vil Hovedkontoret besørge utarbeidelse av en fullstendig statusrapport over gjenstående arbeider, uten kostnader for kunden.
  2. Hovedkontoret besørger innhenting av tilbud på utførelse av gjenstående arbeider fra den/de geografisk nærmestliggende Norgeshusforhandlere/entreprenører. Kunden står fritt i forhold til aksept av tilbudet.