x

Administrasjon og økonomiavdeling

Et sterkt faglig nettverk for deg som driver med boligbygging. Vi treffes jevnlig på kongresser, sonemøter, kurs og konferanser.
Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende lover og regler. Dette kan du blant annet få hjelp til: Sentral godkjenning - revisjoner - tilsynshjelp - HMS - og KS-system.

Kontakt oss

Dag Runar Båtvik

Jørgen Skjetne

Ragna Bromseth

Kjellrun Båtvik Haagensli

Torill Beathe Hammer

Marte Kristine Hansen

Vivi Fuhr Hjelde

Bjørn Olav Soknes

Tom O. Stendal

Harald Hårvik