x

Arkitektgruppen

God prosjektering er god investering. Med fokus på god kommunikasjon mellom oppdragsgiver, håndtverkere og rådgivere, etterstreber vi å lage god arkitektur. Vi utvikler et unikt konsept for hvert oppdrag, tilpasset sted, mennesker, økonomi og regelverk.

Vi etterstreber å lage god arkitektur med utgangspunkt i et unikt konsept for hvert prosjekt basert på situasjon og oppdragsgivers tanker.
Leilighetsbygg, næringsbygg, omsorgsboliger, barnehager, skoler, eneboliger og hytter.

Kontakt oss

John Birger Grytdal

May Siri Bones

Inger Johanne Fagerli

Morten Mathisen

Ragnhild Godø Slørdal

Marianne Lona Moa

Elise Sletta Rolstad

Monica Moum

Siri Borten