x

May Siri Bones

Kontaktinformasjon

Stilling:
Sivilarkitekt MNAL
Tlf:
992 69 915
E-post:
May.Siri.Bones@norgeshus.no

<< Konsept og detaljering skaper helhet. Hvert prosjekt har ulike premisser. For å finne den beste løsningen legger jeg vekt på romfølelse, flyt, helhet og detaljering. Jeg henter inspirasjon fra bøker, blader, reising og selvfølgelig kundenes situasjon og ønsker. >>

Prosjekter

Mobarn Panorama Barnehage
Vaterland Fredrikstad
Villa Juberg
Husbyåsen
Engeset
Thoragården
Havly Barnehage
Kongla
Delta