x

Husbyggingsteknikk

Vi jobber med prosjektering av fritidsboliger og hytter, eneboliger og flermannsboliger. En del av prosjekteringen går ut på tilpassing av katalogmodellene  - men vi prosjekterer også boliger ut fra kundenes egne skisser. Vi utarbeider energiberegninger, statiske beregninger, detaljtegninger, kalkyler og materiallister - kort sagt alt av beregninger og dokumentasjon som er nødvendig i byggeprosessen.

Prosjektering av boliger og hytter.

Kontakt oss

Knut Arne Sundli

Christian Sæter By

Anne Lise Børø

Sverre Solberg Fiskvik

Kristin Grønn-Hagen

Frank Wiken Hatle

Lars Einar Holden

Elisabeth Kildal

Helga Skei Nydal

Trond Gisle Solberg

Sindre Østnor

Espen Johnsen

Randi Aagård