x

Innkjøp

Fra og med 1.1.2016 er det Optimera som er Norgeshuskjedens samarbeidspartner på byggevarer. Norgeshus avslutter dermed sitt 14 år lange samarbeid med Byggeriet Proff.     

Ved en gjennomgang av de 200 mest innkjøpte varene i 2014 viser analysene at Optimera har det beste totaltilbudet, som igjen gjør at Norgeshusforhandlerne kan tilby markedets beste til sine kunder. Optimera tilbyr dessuten et stort nettverk, med 85 Montér butikker og 16 Optimera Proffutsalg med tilsammen 1900 ansatte og nærmere syv milliarder kroner i omsetning. Dette sikrer svært god tilstedeværelse blant våre forhandlere og kunder, ogikke minst et bredt varesortiment.

Kontakt oss

Per Krangnes