x

IT avdeling

IT-avdelingen sørger for at Norgeshus til enhver tid har de beste IT-løsningene i bransjen.

Norgeshuskjeden har utviklet et verktøy for å skape en papirløs byggeplass. Det har gitt gode resultater; med økt lønnsomhet og en mye bedre hverdag for prosjektlederne.
Systemer for kunde- og prosjektoppfølging.

Kontakt oss

John Christian Ryjord

Stian Engdal