x

Regulering og arealplanlegging

Når en utbygger eller grunneier ønsker å realisere et byggeprosjekt utløser dette ofte oppstart av private reguleringsarbeider. Før en kan sette i gang med byggearbeidene kreves det som regel at det foreligger en reguleringsplan eller en bebyggelsesplan. Hos oss utarbeides disse planene av en arealplanlegger. I samråd med oppdragsgiver følger vi opp planen gjennom hele planprosessen og gir nødvendig veiledning og råd. Les mer her: slik går du frem for å regulere eiendommen din.

Stedsutvikling
Sol-/skyggeanalyser
Plangruppen består av fire personer med ulik utdanningsbakgrunn. På den måten har gruppen et bredt felt av kompetanse samlet innenfor arealplanleggingsfaget.

Kontakt oss

Vidar Julian Grovassbakk

Ragnhild Hoff

Guro Aarø Ianssen

Ellen Reitan Krogstad