x

Norgeshus bidrar til å ta vare på miljøet. 1. august 2009 ble de tekniske kravene til plan- og bygningsloven endret. Den viktigste og mest omfattende endringen gjelder energikrav til bygg. Målet med disse endringene er å redusere energibehovet til bygninger med 25%. 

Dette er en utfordring Norgeshus har tatt tak i, og alle våre boliger er tilpasset de nye kravene. Energibehovet i våre boliger er redusert fordi vi har: 
 - Bedre isolerte konstruksjoner i gulv, yttervegg og tak. 
 - Gode vinduer med lavt varmetap. 
 - God vindtetting og lave luftlekkasjer. 
 - Natt- og helgesenking av innetemperaturen. 
 - Et Norgeshus viser vei inn i framtiden. 

Energimerking av boliger 
Når du inngår kontrakt med Norgeshus (etter 1. juli 2010) skal det forligge en energiattest på boligen ved ferdigstillelse. Energiattesten består av et energimerke som viser boligens energieffektivitet med karakter for levert energi og karakter for oppvarmingskilde. 

I energimerket tas det hensyn til boligens byggetekniske standard samt hvilket oppvarmingssystem og energikilde som er brukt i boligen. Karakteren er den samlede vurderingen av byggeteknisk standard, oppvarmingssystem og energikilde for boligen. Energimerket har en karakterskala som går fra A (best) til G (svakest). 

Nye boliger fra Norgeshus med normal energistandard vil få energiklasse C, litt avhengig av hvilket oppvarmingssystem som er brukt i boligen. Byggetekniske forhold som vil bedre energimerket er for eksempel mer isolasjon, bedre vinduer og mindre luftlekkasjer. Miljøvennlige energikilder som for eksempel solfangere eller varmepumper vil bedre oppvarmingsmerket. Dersom det er ønskelig med et bedre energimerke enn hva som er standard på våre husmodeller, kan dette avklares med Norgeshus sin lokale representant. Ved overlevering ordnes den offisielle energiattesten via NVE sitt energimerkesystem. 

Norgeshus as er Miljøfyrtårn!
Den 2. juli 2009 mottok vi beviset på at Norgeshus as er sertifisert som Miljøfyrtårn.

- Det er lagt ned betydelig arbeid i bedriften, sa administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik ved overrekkelsen, og nevnte holdningsskapende arbeid, digitalisering, krav til leverandører og tilpasninger av kontorlokalene. 

- Hovedkontoret flyttet inn i nye lokaler i 2008, og siden vi selv stod for prosjekteringen tenkte vi miljøhensyn allerede på planleggingsstadiet, sa Båtvik. Med vann til vann varmepumpe i hele bygget holdes fyringsutgiftene nede om vinteren, og vi sparer strøm til avkjøling om sommeren.

Norgeshus stiller også miljøkrav til sine leverandører. – De må dokumentere hva de gjør i sitt miljøarbeid og i forhold til våre krav, så dette er et viktig tiltak som involverer mange, forteller Båtvik.
- Tiltak for å skåne det ytre miljøet er en viktig del av det å ta samfunnsansvar, og leverandørene våre har mer enn gjerne tatt utfordringen med å bidra slik at Norgeshus har blitt et Miljøfyrtårn, sier administrerende direktør Dag Runar Båtvik. 

- De ansatte ved hovedkontoret har i også blitt involvert i prosessen, sier Båtvik. Han nevner tosidige utskrifter, digital arkivering, samarbeid med Retura om sortering av avfall, reise sammen - eventuelt å sykle til og fra jobb.

- Vi har satt miljøarbeid på dagsorden, og i fellesskap med leverandører og ansatte har vi nådd målet om å bli et Miljøfyrtårn. 

For mer informasjon om sertifikatet Miljøfyrtårn, les her: www.miljofyrtarn.no