x

Nyhetsarkiv

Norgeshus kåret til Norges 4. beste arbeidsplass

NORGESHUS BEFESTER SIN POSISJON SOM EN AV LANDETS BESTE ARBEIDSPLASSER

Tirsdag kveld offentliggjorde Great Place to Work oversikten over Norges Beste Arbeidsplasser for 2019. I år som i fjor gikk fjerdeplassen til Norgeshus, et tydelig tegn på at de jobber målrettet og kontinuerlig for å skape gode arbeidsplasser for sine om lag 1500 ansatte.

ET GODT ARBEIDSMILJØ – ET FELLES ANSVAR

Administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik er svært fornøyd med at de nok en gang kan skilte med å være en av de beste arbeidsplassene i landet. Han understreker viktigheten av at alle må være med å bidra for å skape et godt arbeidsmiljø. «Ja, det er et overordnet ansvar som ligger hos ledelsen for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, men alle ansatte må bidra om vi skal lykkes med å skape et av de beste arbeidsmiljøene i Norge. Det er ikke foruten grunn at det snakkes så mye om at det ikke heter vi og dem, men oss. Så når Norgeshus nå som kjede kan kalle seg Norges 4. beste arbeidsplass, er dette et resultat av at alle er med på å løfte i lag.» sier Båtvik.

GPTW FØRST OG FREMST ET ARBEIDSVERKTØY

«At vi nok en gang hevder oss helt i toppen av denne kåringen er selvfølgelig gledelig, men for oss er Great Place to Work først og fremst en medarbeiderundersøkelse som vi bruker som et verktøy for å bli bedre på folk. Vi har benyttet oss av medarbeiderundersøkelsen fra GPTW i flere år og ser av resultatene at vi har hatt en fremgang på de områdene vi har valgt å jobbe med. Vi vet at for å få et godt arbeidsmiljø, må vi jobbe kontinuerlig med resultatene. Vi er allerede godt i gang med å jobbe målrettet mot det vi har som ønske å forbedre oss på i år. Selv om våre resultater nå sier at de aller fleste som jobber i Norgeshus har et svært godt arbeidsmiljø, er vi veldig bevisst på at vi også kan bli bedre på flere områder. Så det er nå jobben virkelig starter.» uttaler Vivi Fuhr Hjelde, HR og Organisasjonssjef i Norgeshus, om årets resultat.

KOMMUNIKASJON ER VIKTIG

En av strategiene til Norgeshus er at de skal være best på folk. Båtvik og resten av ledelsen har brukt mye tid på å utvikle en felles plattform for hvordan ledelsen skal opptre i møte med sine ansatte. «For å sikre en oversiktlig og trygg arbeidshverdag for alle ansatte, må det en tydelig ledelse til. I min rolle som øverste leder er jeg svært bevisst på at kommunikasjonen mellom ledelse og de ansatte skal være preget av dialog når vedtak skal fattes som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. Nærhet og samhandling er noe av det vi i Norgeshus setter høyt på dagsorden, for vi vet at det betyr mye å kjenne på at man blir både sett og hørt. Det er dette som bygger opp under den fellesskapsfølelsen vi ønsker å ha i Norgeshus.»

HVA ER DET SOM GIR SUKSESS?

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work, har over flere år jobbet tett på Norgeshus og kjenner derfor bedriften godt. «Vi har hatt en tett oppfølging av Norgeshus og kjenner godt til måten de jobber på for å hele tiden opprettholde og jobbe med forbedringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det som gjør at de år etter år leverer gode resultater er at de jobber i en kontinuerlig prosess med godt innarbeidede rutiner som er med på å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet de allerede har.»

«Felles for de beste arbeidsplassene er at alltid søker nytt og forbedrer seg. Nivået øker både når det gjelder medarbeidernes opplevelse, og hva virksomheten gjør for å skape de gode opplevelsene. Det ser vi tydelig fra våre analyser av virksomhetenes praksiser og strukturer. Det er et bredt spekter av kultur og ledelse bedriften blir vurdert på, men den globale standarden er også felles slik at man kan sammenligne seg med andre.» kan Falck fortelle.

Del
Se mer

Norgeshus tegner barnehjem i Kenya

I august 2018 fikk Norgeshus et arkitektoppdrag noe helt utenom det vanlige; prosjektering av et barnehjem i Kenya for 22 foreldreløse barn.

Oppdraget kom fra Venneforeningen for Naima Orphans and Vulnerable Children Center i Taveta by, Kenya. En venneforening som ble etablert i etterkant av et kommunalt samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og den kenyanske byen Taveta, en forholdsvis nyetablert by med 13.000 inbyggere på grensen mot Tanzania. Prosjektet var fullfinansiert av Fredskorpset/Norad og skulle bidra til en utveksling av kompetanse for å bidra til en bærekraftig utvikling. Etter 10 år ble prosjektet avsluttet og det offisielle samarbeidet opphørte. 

Et barnehjem i nød 
Gjennom de 10 årene samarbeidet varte var representanter fra kommunen ved flere anledninger på besøk i Taveta, og det var gjennom disse besøkene at de ble kjent med daværende rådmann i byen, Naima, som i tillegg til sin ordinære jobb også drev et barnehjem for 22 foreldreløse barn. De økonomiske rammene for driften var marginale, og det hele gikk rundt takket være dugnadsinnsats fra de andre landsbybeboerne. Selve bygget de holdt til i var i svært dårlig forfatning og på et tidspunkt fikk de et varsel fra fylket om stengning om de ikke gjorde større byggningsmessige utbedringer. Fremtiden for barnehjemmet så mørk ut, og det var dette som var starten på venneforeningen, som nå jobber aktivt for å opprettholde den videre driften.

Norgeshus kommer inn i prosjektet
Da venneforeningen tok kontakt med Norgeshus, ble det inngått en 5-års samarbeidsavtale som innebar økonomisk støtte og bidrag til å prosjektere det nye senteret. Arkitekt May Siri Bones fra hovedkontoret ble satt til dette spennende og noe uvanlige oppdraget. Føringene hun hadde å forholde seg til var at bygget skulle bestå av 6 firemannsrom, ett oppholdsrom, kontor og soverom for en ansatt, samt kjøkken og bad. På grunn av til dels ekstrem hete, var det i tillegg viktig at det måtte beskytte mot soloppvarming. Videre måtte utformingen av bygget kunne oppføres på en forsvarlig måte uten kompliserte løsninger.

Da skissene av bygget var klare og godkjent av venneforeningen, ble det utarbeidet et perspektiv som skulle presenteres for administrasjonen i Taveta. 

På befaring i Taveta
Med sommerfugler i magen og tegninger i kofferten, samt 100 kg med klær og leker var det klart for den spennende reisen til Kenya. Etter en lang flyreise og en heftig biltur på støvete landeveier, med innlagt motorhavari, kom de omsider fram til byen der de fikk en varm mottakelse fra byens innbyggere med taler, sang og dans.

Delegasjonen fra Melhus fikk en omvisning på barnehjemmet av Naima og et rørende møte med alle barna som bodde der, før det gikk slag i slag med offisielle, og til tider svært høytidelige møter der perspektivene ble presentert. Tegningene som vår arkitekt hadde utarbeidet var et godt utgangspunkt for den videre prosessen, og etter flere dager med intens møtevirksomhet kom de frem til en felles enighet om hvordan bygget bør bli. 

 

Neste steg
Nå er prosessen i gang og sålen til bygget er allerede på plass, men selve bygginga starter ikke før til sommeren 2019. Det blir spennende å følge prosessen videre, og vi gleder oss veldig til å følge med på det videre arbeidet, og selvfølgelig, til å se det endelige resultatet. Nedenfor kan du se en av tegningene som viser hvordan bygget vil se ut.

Vi kommer tilbake med flere bilder og nytt om byggeprosessen.

Del
Se mer

Optimera og Norgeshus signerer femårsavtale verdt om lag 3,5 milliarder

Norgeshus og Optimera signerte 1.november en avtale med fem års varighet. Avtalen strekker seg fra 2019-2023 og er verdt om lag 3,5 milliarder kroner. Avtalen gjelder innkjøp og logistikk til Norgeshuskjeden gjennom Optimera og byggevarekjeden Montér.

Avtalen bygger videre på den eksisterende fra 1.1 2016. I denne perioden har Norgeshus sin omsetning inn til Optimera økt, fra ca. 320 millioner i 2016 til nærmere 500 millioner i 2018.

"Samarbeidet med Optimera har vært fruktbart for Norgeshus. Med en ny avtale sikrer vi oss forutsigbarhet for våre forhandlere. I de neste fem årene vil vi også utvikle bransjens beste digitale løsninger for innkjøp sammen med Optimera."
Benn Asgeir Båtvik, markedsdirektør i Norgeshus.

Norgeshus har i dag 118 forhandlere, fra Lindesnes i Sør til Kirkenes i Nord. Derfor har det vært viktig for Norgeshus å ha en samarbeidspartner som også har god dekning i hele landet. Felles innkjøpsarbeid er et viktig punkt for de som blir en del av Norgeshus-kjeden. 
Norgeshus vokser stadig, og skal de neste fem årene fortsette veksten i antall forhandlere og boliger som bygges.

"Norgeshus er en viktig kunde for oss, og vi er godt fornøyd med å få fem nye år med samarbeid. Norgeshus er som oss offensive, og opptatt av å tenke nyskapende i byggebransjen."
Jan Rostad, Salgsdirektør proff og Montèr i Optimera

f.v: Dag Runar Båtvik, Norgeshus, Jan Rostad, Optimera, Per Krangnes, Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik, Norgeshus, Knud Holm, Optimera
f.v: Dag Runar Båtvik, Norgeshus, Jan Rostad, Optimera, Per Krangnes, Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik, Norgeshus, Knud Holm, Optimera

Om Optimera:

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og kjedene Byggi, Flisekompaniet og Montér. 
Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 179.000 medarbeidere i 67 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Om Norgeshus:

Norgeshus er en av landets ledende boligbyggere med 1400 ansatte fordelt på 118 forhandlere rundt omkring i landet. Ved hovedkontoret på Melhus er vi 60 ansatte og kan tilby bransjens mest komplette kjedekonsept. På årlig basis bygger Norgeshus om lag 1000 boliger, samt 100 fritidsboliger. I tillegg bygger de også næringsbygg, skoler, barnehager, offentlige bygg og større leilighetskompleks.


Kontaktpersoner:

Benn Asgeir Båtvik
Markedsdirektør i Norgeshus
benn.asgeir.batvik@norgeshus.no
920 97 728

Jan Rostad 
Salgsdirektør Proff & Montér
jan.rostad@optimera.no
900 19 006

Del
Se mer

Norgeshus, som første boligprodusent inngår sentralavtale med Termowood!

Fra venstre Stig Andersen i Investinor og styremedlem i Termowood, Daglig leder Henning Thorsen i Termowood, Teknisk sjef Snorre Bjørkum i Norgeshus, Innkjøpssjef Per Krangnes i Norgeshus.

- Vi ønsker å tilby miljøriktige boligløsninger som et alternativ til tradisjonell bygging og har sett etter løsninger for dette, og valget falt da naturlig på byggesystemet av trekonstruksjoner/massivtre fra Termowood, sier teknisk sjef i Norgeshus Snorre Bjørkum.

Norgeshus vil tilby kunder som ønsker å fokusere på bærekraft og redusert Co2 fotavtrykk et gunstig alternativ.  De erfaringer så langt for byggesystemet, bekrefter at de konkurrerer med tradisjonelt trebyggeri både i byggetid, kostnader og klima.

- I desember 2017 lanserte Norgeshus ny Husbok og hustypen Fauna i boka er presentert i Termowood. Boligen er gjennomprosjektert og kalkulert i byggesystemet.

Vi ser en generell økende miljøtrend blant boligkjøpere. - Det vi vet er at byggenæringen står for store miljø- , avfall- og energibelastninger. Derfor er det helt naturlig at en boligprodusent som oss å kunne tilby alternativer til den tradisjonelle byggemetoden fra porteføljen vår, som også bidrar til å redusere negative miljøpåvirkninger.

Bjørkum forteller at det er positivt at Termowood arbeider helt konkret for å etablere egen produksjonslinje for massivtre produksjon i Hurdal, som skal stå ferdig i løpet av 2019.

- At produsenten snart vil benytte eget massivtrevirke, og ikke importerer dette fra Europa, medfører kortreiste materialer som gir redusert transportbehov, som i sin tur gir ytterligere positive bidrag til Co2-reduksjonen, understreker Bjørkum. Han sier at det også er en trygghet for Norgeshus at massivtresystemet til Termowood har teknisk godkjenning i Sintef Byggforsk, som også er godkjent uten å bruke av plast i konstruksjonen.  

- Jeg er svært godt fornøyd med avtalen vi har inngått med Norgeshus. At Norgeshus går foran i  boligprodusentbransjen med miljøriktige alternativer, liker jeg selvsagt også godt, sier daglig leder Henning Thorsen i Termowood. Thorsen ser fram til at det skal leveres boliger i kjeden der boligkjøpere ønsker en mer bærekraftig bolig.

I desember 2017 lanserte Norgeshus gjennom sin nye Husbok hustypen Fauna som er bygget på elementer fra Termowood. Boligen som er vist på bildet står på pilarer, slik at man kan bygge på en naturtomt uten å gjøre store inngrep i (naturen) terrenget. Illustrasjon: Norgeshus

Kontaktpersoner:
Snorre Bjørkum
Mobil: 928 45 329
Epost: snorre@norgeshus.no

Henning Thorsen
Mobil: 922 90 838
Epost: henning@termowood.no

Del
Se mer

Norgeshus bygger trivselskultur

Nok en gang beviser Norgeshus at de er en av landets aller beste arbeidsplasser. Boligkjeden har hatt arbeidsmiljø på dagsorden og resultatet er stadig større trivsel hos de ansatte. De klatrer én plass, og er nå rangert som den 4. beste arbeidsplassen i Norge, av «Great Place to Work» sin kåring av Norges beste arbeidsplasser.

I 30 år har Norgeshus bygd mer enn 18.500 boliger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. De er en komplett leverandør som bygger hus, leiligheter, hytter, fritidsboliger, næringsbygg og offentlige bygg. Hele kjeden med nærmere 1300 medarbeidere har vært med i undersøkelsen, som kartlegger hvordan de ansatte har det på jobb, gjennom å måle tillitt mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb. – Vi er eneste aktør i byggebransjen som når opp på topp 5 listen, så det er klart vi er stolte, sier Administrerende Direktør Dag Runar Båtvik.

Jannik Falck – Administrerende Direktør i Great Place to Work Norge gir honnør til Norgeshus: – Norgeshus har fokus på økt kvalitet og effektivisering gjennom kontinuerlige forbedringsarbeid i alle dimensjoner. I år forbedrer de medarbeideropplevelsen og lederskapet internt og klatrer opp en plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Nettopp fordi arbeidet de har lagt ned i forbedringsarbeidet hos medarbeiderne har gitt resultater.

Utfordring med rekruttering
Den fremoverlente boligkjeden hviler ikke på laurbæra, og jobber bevisst med rekruttering. Hele bransjen har utfordringer med bemanning, og innen 5 år vil det mangle 20.000 faglærte til bygg og anlegg. Derfor er det avgjørende å være en attraktiv arbeidsplass for alle ansatte.  – Norgeshus har som et av våre strategiske mål at vi skal være best på folk. Noe som vil være viktig i tiden fremover. Bransjen skal gjennom store endringer, og vil møte utfordringer med nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Derfor blir det avgjørende for oss å fortsatt jobbe strukturert med at de ansatte har det bra på jobb, konstaterer Båtvik.

En tømrer du kan stole på
Norgeshus mener alvor når de sier at medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Hver dag jobber de målrettet med arbeidsmiljø for å være «best på folk». – Internt jobber vi med dette for å rekruttere og utvikle de beste folkene i byggebransjen, eksternt gjør vi det fordi vi tror at kundene våre setter pris på en tømrer de kan stole på, sier Båtvik.

Han sier videre at de har et stort mangfold i kompetanse, bakgrunn og geografi. Vi leverer høy kvalitet med de beste folkene i bransjen. Vi er fleksible og allsidige. Noe som gjør at både kunder og kolleger trives i hverandres selskap. Og vi er romslige, og har en kultur for åpenhet i organisasjonen. Så Båtvik er ikke i tvil: – Fokus på folk gir resultater, og vi høster mer enn trivsel. Resultatet av mer fornøyde medarbeidere, er fornøyde kunder, økt fokus på utvikling og et bedre økonomisk resultat. Vi blir en mer solid arbeidsplass, som igjen gir oss muligheter vi ellers ikke ville hatt om vi ikke hadde noen av Norges mest fornøyde medarbeidere.

 

Organisasjon: Norgeshus
Aktuell: 4. plass i Grate Place to Work  2018
Kategori: 500+ medarbeidere
Medarbeidere: 1300
Bransje: Bygge- og anleggsvirksomhet og eiendom | Infrastruktur

Dette er Great Place to Work:
Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene de har kontor. I 2018 har tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på tett opptil 190 virksomheter i Norge blitt lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2018. (greatplacetowork.no)

Del
Se mer

Ny bok med arkitekttegnede kataloghus

Administrerende direktør Dag Runar Båtvik, med markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik og markedssjef Øyvind Eidem stående i bakgrunnen, presenterte de nye husene i Husboka 2017 fra Norgeshus.

Når Norgeshus lanserte sin nye Husbok, den tiende i rekken, for forhandlerne torsdag kveld stod overraskelsene i kø. Hustyper som ferdighusbransjen ikke har sett tidligere, ble avduket. I tillegg har kjeden tatt miljøutfordringene i byggebransjen på alvor.

Vi kan begynne med huset «Fauna»; et lite hus med grunnflate på 33 kvadratmeter, bygd i fornybare, miljøvennlige materialer og plassert på søyler. - Huset er skapt for å bo godt uten å gjøre store inngrep i omgivelsene, forteller arkitekt John Birger Grytdal. Veggkonstruksjonen er i massivtre fra Termowood, det er isolert med trefiberspon, inne er huset kledd med trepanel, utvendig med trespon. For å redusere det visuelle inngrepet i forbindelse med opparbeidelse av tomta, er Fauna plassert på søyler.
- Vi tenker at dette er en skånsom måte å bygge på. Her kan man bo godt mellom trærne og våkne til fuglesang om morgenen, sier Grytdal.


Fauna: Fauna er miljøvennlig og naturvennlig både i materialbruk, konstruksjon og størrelse. Veggkonstruksjonen er i massivtre fra Termowood, det er isolert med trefiberspon, inne er huset kledd med trepanel, utvendig med trespon. For å redusere det visuelle inngrepet i forbindelse med opparbeidelse av tomta, er Fauna plassert på søyler. Adkomsten til huset er via ei spenstig bru, og på 70 kvadratmeter fordelt på to etasjer, er det blitt plass til tre soverom, flott oppholdsrom og gode oppbevaringsløsninger.


«Batmanhuset»
- Den andre store overraskelsen, er en bolig vi har gledet oss veldig til å avsløre, sier markedsdirektør i Norgeshus Benn Asgeir Båtvik. Arbeidstittelen på dette huset var «Batman-huset», men i Husboka fikk det navnet «Klippen». Og begge disse navnene sier mye om huset, mener Båtvik.
Klippen er et hus helt utenom det vanlige. Inngangen er helt nederst ved garasjen, og derfra er det heis og trapp oppover i fjellet, hvor selve boligen ligger. Her får man virkelig følelsen av å bo i fjellsiden, med store vinduer og en veranda som delvis svever i løse lufta. Stua og kjøkkenet ligger øverst i huset, med hovedsoverom, bad og garderobe ved siden av. Under kan barna få en egen avdeling, med flere soverom og en egen tv-stue.
- Noen tomter er så bratte at vi må tenke helt nytt, sier arkitekt Grytdal. Det har vi gjort med Klippen. Boligen holdes på plass med søyler, og gir oss mulig¬het til å bygge arkitekttegnede kataloghus i et helt nytt terreng.

«Annerledes-kategori»
Andre hus som Norgeshus har lyst til å trekke frem fra «annerledes-kategorien», er Tårnet, Mosaikk, Moment og Delta, hvor de to siste er med fra forrige utgave av Husboka. Moment har fått mye oppmerksomhet og Boligprodusentenes Forening kåret dette til Årets småhusprosjekt tidligere i år.

Tårnet skiller seg også ut. I likhet med Moment og Klippen svever deler av huset høyt over bakken. Det er designet for bratt terreng, og som navnet tilsier, bygges det i høyden. De fire etasjene har hver sin funksjon, forklarer Grytdal. Barna får sin del helt øverst, mens stua og kjøkkenet er i første etasje. I første underetasje er foreldredelen, og i andre underetasje er det en praktisk leilighet for utleie.
Klippen, Mosaikk og Tårnet skiller seg ut.

Klassiske villaer
I tillegg til disse spektakulære boligtypene har Norgeshusarkitektene også utformet noen herskapelige klassiske villaer. «Arv» og «Gods» er to nye varianter i denne stilarten og fra tidligere er også «Odel» fortsatt med. Utvendig gir både størrelse og detaljer som doble dører, valmet tak og kraftige søyler boligene et herskapelig preg. Innvendig er det flotte haller og trapper, store rom og ekstra takhøyde som gir den luksuriøse følelsen. Det er mange som liker den landlige «herregårdsstilen», her er det plass for både familie og selskapsliv.Gods og Arv - to nye hustyper i herregårdstil.

Ett hus – tre uttrykk
I denne Husboka, har vi som i tidligere utgaver også hatt fokus på fleksibilitet. – Det er det Norgeshus er så kjent for, hevder Båtvik. Boligene har fleksible løsninger som på enkelt vis kan tilpasses kundenes ønsker. Og for å gi kundene ideer til hvordan et hus kan tilpasses stil og smak, har arkitektene skapt én bolig i tre helt forskjellige uttrykk. «Dråpen Original», «Dråpen Moderne» og «Dråpen Tradisjon» har samme gode planløsning, men som navnene sier, tre ulike stiler.
Dråpen - samme gode planløsning, tre ulike uttrykk.

Boka inneholder til sammen 39 boliger, hvor 11 er helt nye modeller. - De aller fleste eksisterende hustypene har gjennomgått en revidering, se bare på Granli. Denne har blitt fått et tidstypisk uttrykk – noe som kjennetegner hele den nye Husboka.

Boka ble tatt godt imot av de 60 fremmøtte forhandlerne og selgerne. Lanseringen foregikk i utsiktssuiten i 21. etasje på Scandic Lerkendal i Trondheim, og ble kombinert med et salgsseminar. Etter denne dagen tror vi at alle er skikkelig motivert på å selge de nye husene, sier Båtvik, som regner med en årlig omsetning fra boka på 1 mrd. kroner.

Del
Se mer

Norgeshus kåret til en av Europas beste arbeidsplasser!

​På en kåring i Paris den 8. juni ble Norgeshus kåret til den 22. beste arbeidsplassen i Europa. Norgeshus var plukket ut i klassen store selskaper. Totalt har over 2340 selskaper med til sammen 1,5 millioner ansatte deltatt.

​På hovedkontoret i Melhus ble kåringen feiret med å dele ut kaffe og boller til alle kollektivreisende på Melhus og frokost til de ansatte. Vi er stolte av resultatet, og ønsker å dele dette med både ansatte og lokalsamfunn. Resultatene i kåringen er basert på tilbakemeldinger fra kjedens 1200 medarbeidere på hvordan de opplever det å jobbe i Norgeshus. I tillegg har det internasjonale analyseinstituttet Great Place To Work vurdert hvordan vi jobber med kulturen i Norgeshus etter en internasjonal standard. Summen av dette gjør at vi nå er kåret til Europas 22. beste arbeidsplass.  

Administrerende direktør Dag Runar Båtvik er meget fornøyd med plasseringen:

- Dette viser at vi er en attraktiv arbeidsgiver, noe som gjør at vi kan tiltrekke oss de dyktigste medarbeiderne i bransjen. Det er stor kamp om arbeidskraften i byggebransjen. Målet vårt er at de aller beste skal jobbe med oss! Vi gleder oss til å fortsette med arbeidet med Great Place To Work i kommende år.

En gang ønsker vi å kunne si at vi er Europas aller beste arbeidsplass, vi ønsker å stå på toppen av pallen. Det skal Norgeshus gjøre ved å forsterke bedriftskulturen, jobbe bevisst med utvikling av medarbeidere på alle nivåer og fortsatt være ledende innenfor effektivisering av byggeprosessen.  Det er ikke plasseringen i seg selv som er det viktigste, men det å ha et verktøy å jobbe med slik at resultatet blir best mulig. 

Byggebransjen har i årevis jobbet med profesjonalisering. Det har vært utfordringer med til dels dårlige arbeidsbetingelser og utnyttelse av billig arbeidskraft. I vår kjede er det nulltoleranse for dette, og vi har også valgt å ta det et skritt lenger, ved å bruke Great Place to work for å bli den beste arbeidsgiveren også utenfor vår bransje. 

"Norgeshus har arbeidet systematisk over flere år med forbedring av ledelse og kultur. Det har vært krevende i en virksomhet som er spredd over så mange lokasjoner. Nå får de betalt for innsatsen. Ikke bare har økt medarbeiderengasjement ført til bedre økonomiske resultater, men Norgeshus er nå også en av Europas beste arbeidsplasser. Det er bare å gratulere!"

– Tron Kleivane, partner i Great Place to Work


Allsidighet og mangfold er viktig i dagens arbeidsliv. Vi har fokus på at i Norgeshus skal vi ha rom for variasjoner. Gjennom dette har vi tro på at vi  skaper bedre opplevelser for våre kunder, og en mer interessant arbeidshverdag for våre kolleger. Gjennom dette vil skal vi bli bransjens ledende boligbygger. 

_________________________________________

Great Place to Work:

Great Place to Work® is the global authority on high-trust, high-performance workplace cultures. Through proprietary assessment tools, and certification programs, including Best Workplaces lists and workplace reviews, Great Place to Work provides the benchmarks, framework, and expertise needed to create, sustain, and recognize outstanding workplace cultures. In the United States, Great Place to Work produces the annual Fortune "100 Best Companies to Work For®" and a series of Great Place to Work Best Workplaces lists, including lists for Millennials, Women, Diversity, Small and Medium Companies and over a half dozen different industries. Great Place to Work provides and culture consulting services to businesses, non-profits, and government agencies in over 50 countries across six continents.

Del
Se mer

Norgeshus vant prisen for årets småhusprosjekt!

Under Boligkonferansen 2017 som ble arrangert av Boligprodusentenes forening ble prisen for årets småhusprosjekt delt ut. Vinneren ble Norgeshus med prosjektet «Moment». I juryens begrunnelse heter det: «Eneboligen skiller seg ut gjennom en utkraget andre etasje som hviler på fire tynne stålsøyler. Terrassen ligger ytterst i utkragingen ca. 10 meter over bakken. BIM er brukt for alle fag og det er utført kollisjonskontroll i Solibri. Boligen har væske/-vann varmepumpe og energimerke grønn A.»

Boligen er satt opp på Os i Hordaland av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik A/S. Daglig leder for Norgeshus-forhandleren, Bjarte Aarvik er veldig stolt av å motta prisen: 

Dette er inspirerende! Det er spesielt artig å vinne pris på et prosjekt hvor utgangspunktet er et av våre kataloghus. Vi håper prisen kan bidra til å hjelpe kundene våre å forstå at de kan få «det du vil ha». Så er det selvfølgelig også en pris vi deler med alle våre fantastiske medarbeidere.

Fv:Kjetil Aarvik, Kjell Aarvik og Bjarte Aarvik fra Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik . Foto: Kjetil Vasby Bruarøy

Huset svever
Moment har et ekspressivt uttrykk med sin utkragning som hviler på fire tynne stålsøyler. Den svever. Ved at den henger slik i lufta, skapes spennende rom i terrenget, samtidig som den avgir et redusert fotavtrykk i naturen. Trærne rundt er bevart og gir følelsen av å bo oppe blant trekronene når du står inne i hovedetasjen av bygget. Huset innbyr sine beboere til romopplevelser utenom det vanlige. Det er også et svært praktisk og kompakt hus som egner seg godt for både par og familier.

Konstruksjonen og det estetiske uttrykket skaper sammen en spennende arkitektonisk helhet i prosjektet. Moment skiller seg ut fra mange av nåtidens kataloghus fra norske boligprodusenter.

Omtegnet kataloghus
Den opprinnelige versjonen av Moment var tegnet for Norgeshus sin huskatalog av arkitekt John Birger Grytdal. Arkitekt Elisabeth Lilleby har, i samarbeid med utbygger, tegnet om huset for å passe inn på tomten i Os og tilpasset prosjektet til omgivelsene. Begge arkitektene jobber på Norgeshus sitt Arkitekt og ingeniørkontor på Melhus.

Arkitektene John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby, begge Norgeshus AS. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy

Kort byggetid med lokale leverandører
Til tross for at man kan få inntrykk av et komplisert bygg, tok det ikke mer enn 9 måneder å sette opp. Byggestart for terrengarbeidene var like før sommeren 2015. Fra grunnmuren ble satt opp til ferdig bygg stod klart i mars 2016, gikk det kun 7 måneder. Det skyldtes nok blant annet at Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik i stor grad benyttet lokale leverandører og håndverkere i byggeprosessen. Samarbeidet mellom prosjekterende og utførende var også upåklagelig. Gode systemer og beregninger dannet grunnlag for smidig arbeid.

Godt arbeidsmiljø gir rom for nyskaping
Norgeshus er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser gjennom Great Place to Work. I dette ligger det blant annet at en bedrift er innovativ og nyskapende, og prisen for årets boligprosjekt er en bekreftelse på akkurat dette.

Ny husbok
I oktober 2017 kommer Norgeshus med en ny husbok som skal fungere som inspirasjon og idebok til flere nyskapende boligprosjekt. Her vil både Moment og andre like spennende boliger vises frem.

________________________________________________________________________________
MOMENT FRA NORGESHUS
Byggested: .Halhjemsmarka i Os
Kommune: .Os kommune
Oppvarmet BRA: .180,9 m²
Total BRA: .228,5 m²

Byggherre og totalentreprenør: Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik ASProsjektleder: Bjarte Aarvik
Arkitekt: John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby, begge Norgeshus
ASRIB: Jens Even Roset, Norgeshus AS

UNDERLEVERANDØRER:
EL: Sperrevik Elektro.
Stålentreprenør: Johs.Sælen & Sønn AS.
Grunnentreprenør: Grunn & Betong AS.
Betongentrepenør: Sveinung Borgen Betongentreprenør AS.
Takentreprenør: Fløysand AS.
Murerarbeid: Murmester Røtingen.
Blikkenslager: Os Blikk.
Maler: T.Kvittingen.
Utomhus: Os Hageservice.
Rørlegger: Samdal AS

Byggetid: Totalt 9 mnd.inkl.terrengarbeider
Ferdigstilt: Mars 2016
Salgspris: 7,5 mill.

Om prisen:
Dette er kravene som ligger for å vinne prisen, som deles ut av Glava, Optimera og Nordan.
Prosjektene må framstå for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:

  • standardisering
  • byggekostnader
  • energi og klima
  • særpreg og nyskaping
  • bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • bruk av BIM
Del
Se mer

Norgeshus er kåret til Norges femte beste arbeidsplass

Norgeshus har som mål å være ”best på folk”. Dette gjelder også for våre 106 forhandlere. Den nasjonale kåringen av Great Place to Work slår fast at vi er svært nære å nå målet, for torsdag 16. mars ble Norgeshus kåret til Norges femte beste arbeidsplass i 2017. 

Målrettet jobbing over tid
Kåringen skjedde på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte, og nettopp arbeidsmiljø og fornøyde ansatte er noe ledelsen i Norgeshus har hatt fokus på lenge.

I 2013 var hovedkontoret representert i samme konkurranse, og oppnådde en flott 10. plass. Året etter ble det bestemt at en skulle stille opp i konkurransen med hele kjeden. Også i fjor gjorde Norgeshus det skarpt i konkurransen, men kom da akkurat utenfor topp 5 i kategorien 500 ansatte eller fler. Årets konkurranse er den tredje hvor bedriften deltar med hele kjeden, som totalt består av 106 forhandlere og over 1200 ansatte.

- Det er strålende at Norgeshuskjedens 1200 medarbeidere, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør, synes Norgeshus er et fantastisk sted å jobbe, sier en stolt Dag Runar Båtvik, Administrerende direktør i Norgeshus.

Fantastisk sted å jobbe
Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som i over 30 år har hjulpet organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. De virksomhetene som lykkes best i sitt systematiske arbeid, løftes en gang i året frem som inspirasjon til andre virksomheter. Dette er bakgrunnen for den årlige kåringen av de beste arbeidsplassene.

- Norgeshuskjeden er en av landets ledende boligbyggere. De har tradisjon og miljø for å være nyskapende og jobber strukturert med forbedring i alle områder, også i medarbeiderdimensjonen. I løpet av de årene vi har jobbet med Norgeshus har vi sett at de har jobbet godt med målet om å komme seg på lista over Norges Beste Arbeidsplasser, sier Jannik Krohn Falck, Administrerende direktør og Managing Partner i GPtW.

”Best på folk” er et lønnsomt mål
- Å ha fornøyde medarbeidere er utrolig viktig for oss, og resultatet fra undersøkelsen viser at vi er på god vei mot å klare vår strategiske målsetting om å være «best på folk», sier Båtvik videre.

Norgeshus startet året med å bli sertifisert som en Great Place to Work, og fulgte opp med å havne helt i toppen når de aller beste bedriftene skulle kåres. Han peker på at de er genuint opptatt av opplevelsen de ansatte har av å jobbe i kjeden, og både hovedkontoret og alle forhandlerne jobber systematisk for å skape gode arbeidsforhold. Til sammen er det over 100 bedrifter som utgjør Norgeshuskjeden. Ledelsen er de opptatt av at de har mye å lære av hverandre, for å skape en felles kultur der medarbeiderne blir gitt tillit og ansvar.

- Det er spennende å se at også store aktører i byggebransjen tar sine medarbeidere på alvor. I 2016 leverte Norgeshus sitt beste økonomisk resultat, og det er ingen tilfeldighet at medarbeiderne opplever bra lederskap, kollegialt fellesskap og stolthet i samme periode. Vi gleder oss til å følge Norgeshus videre på veien i en spennende bransje, avslutter Krohn Falck i Great Place to Work.

Fakta om Great Place to Work:
Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene de har kontor. I 2017 har tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på tett opptil 190 virksomheter i Norge blitt lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2017. (greatplacetowork.no)

Mer informasjon om det å bli sertifisert som Great Place to Work bedrift.

Del
Se mer

Norgeshus inngår samarbeid med Tinde Bygg

Den tradisjonsrike hyttebyggeren Tinde Bygg har bygd hytter i over 50 år, men i de senere årene har de også utviklet og solgt flere boligprosjekter. I høst etablerte de derfor et nytt selskap, Tinde Bolig AS, som kun satser på bolig- og leilighetsbygging. 
    
1. januar i år ble Tinde Bolig offisielt med i Norgeshuskjeden. Stein Løland er ansatt som daglig leder. Han har jobbet som prosjektleder i Tinde Bygg siden 2012, og har lang og bred erfaring med bygging/utvikling av både bolig-, leilighets-, og hytteprosjekter. 

Norgeshus Tinde Bolig vil i tillegg til å bygge kataloghus, også utvikle boliger på egne tomter. - Og vi har allerede kommet i gang med noen Norgeshus-prosjekter, sier Løland.

Løland er meget tilfreds med samarbeidet så langt. - Jeg har nettopp vært på Melhus, der jeg deltok på et opplæringsprogram ved hovedkontoret. I løpet av ei uke fikk jeg innblikk i alle deler av konseptet, og fikk hjelp til å komme i gang. Samtidig ble jeg kjent med de ansatte ved hovedkontoret. Jeg synes dette ser meget lovende ut og gleder meg til å ta i bruk konseptet. 

Ventet lenge på Tinde
Markedssjef i Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik, er svært stolt over å ha fått denne solide og vel etablerte bedriften med på laget. – Vi har vært i dialog med dem siden 2011, og nå kom endelig avtalen på plass, sier Båtvik fornøyd. Tinde Bygg er kjent for sine solide og gode håndtverkstradisjoner, som de har levert i mange år over hele Østlandet, dog spesielt indre Østlandet/Gudbrandsdalen, og vi ser virkelig frem til fortsettelsen.

Norgeshus har vært uten forhandler i dette området alt for lenge. Med denne avtalen forsterker vi vår posisjon både i regionen og i totalmarkedet, sier markedssjefen.

Norgeshus Tinde Bolig har Hamar, Stange, Gjøvik, Østre-/Vestre-Toten og Gudbrandsdalen unntatt Sel kommune som sitt nedslagsfelt, og har allerede merket god pågang fra disse områdene. Bedriften har med i sin strategi at de vil vurdere å starte opp avdelingskontorer på Hamar og Gjøvik.

Del
Se mer