x

Nyhetsarkiv

Byggereglene forenkles fra 1. juli

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Du kan da sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Andre ting du kan få bygge uten å søke:

 • tak over inngangspartiet
 • sykkelbod
 • søppelskur
 • terrasse
 • vedskjul

Før du bygger

Finn ut hva du har lov til å bygge på tomta. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.

Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør

Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di, altså hvilken utnyttingsgrad som gjelder på din egen tomt. Finn ut om du må ha tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk veiloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Tilbygg til huset

Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være min. 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget skal ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse. Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Du finner mer informasjon om Tilbygg til Bolig i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Ny garasje

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Viktig:

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

Tilbygg til garasjen

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen din på inntil 15 kvadratmeter, så lenge det står minst 1 meter fra nabogrensa. Bare pass på at garasjen og tilbygget til sammen ikke blir større enn 50 kvadratmeter. Dersom disse til sammen blir over 50 kvadratmeter, må det være 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Tilbygget kan ikke benyttes til overnatting eller inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Det kan heller ikke benyttes til verksted, kontor eller atelier.

Du finner mer informasjon om garasjer og boder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Levegg

Hvis leveggen ligger minimum 1 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den er inntil 10 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen er inntil 5 meter lang ikke på noe sted er over 1,8 meter.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Du finner mer informasjon om levegger og gjerder i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Mindre støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst 1 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1 meter høy uten at du må søke. Ligger den minst 4 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Du finner mer informasjon om forstøtningsmur i dette informasjonsarket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Spørsmål?

På sidene til Direktoratet for Byggkvalitet er det mye nyttig info om de nye byggereglene, blant annet i denne veiviseren.

Ta gjerne kontakt med din nærmeste forhandler dersom du har noen spørsmål. Norgeshus har både ferdighus og ferdighytter, og dessuten en stor arkitektavdeling som kan tegne din drømmebolig.

Del
Se mer