x

Nyhetsarkiv

Norgeshus bygger trivselskultur

Nok en gang beviser Norgeshus at de er en av landets aller beste arbeidsplasser. Boligkjeden har hatt arbeidsmiljø på dagsorden og resultatet er stadig større trivsel hos de ansatte. De klatrer én plass, og er nå rangert som den 4. beste arbeidsplassen i Norge, av «Great Place to Work» sin kåring av Norges beste arbeidsplasser.

I 30 år har Norgeshus bygd mer enn 18.500 boliger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. De er en komplett leverandør som bygger hus, leiligheter, hytter, fritidsboliger, næringsbygg og offentlige bygg. Hele kjeden med nærmere 1300 medarbeidere har vært med i undersøkelsen, som kartlegger hvordan de ansatte har det på jobb, gjennom å måle tillitt mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb. – Vi er eneste aktør i byggebransjen som når opp på topp 5 listen, så det er klart vi er stolte, sier Administrerende Direktør Dag Runar Båtvik.

Jannik Falck – Administrerende Direktør i Great Place to Work Norge gir honnør til Norgeshus: – Norgeshus har fokus på økt kvalitet og effektivisering gjennom kontinuerlige forbedringsarbeid i alle dimensjoner. I år forbedrer de medarbeideropplevelsen og lederskapet internt og klatrer opp en plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Nettopp fordi arbeidet de har lagt ned i forbedringsarbeidet hos medarbeiderne har gitt resultater.

Utfordring med rekruttering
Den fremoverlente boligkjeden hviler ikke på laurbæra, og jobber bevisst med rekruttering. Hele bransjen har utfordringer med bemanning, og innen 5 år vil det mangle 20.000 faglærte til bygg og anlegg. Derfor er det avgjørende å være en attraktiv arbeidsplass for alle ansatte.  – Norgeshus har som et av våre strategiske mål at vi skal være best på folk. Noe som vil være viktig i tiden fremover. Bransjen skal gjennom store endringer, og vil møte utfordringer med nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Derfor blir det avgjørende for oss å fortsatt jobbe strukturert med at de ansatte har det bra på jobb, konstaterer Båtvik.

En tømrer du kan stole på
Norgeshus mener alvor når de sier at medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Hver dag jobber de målrettet med arbeidsmiljø for å være «best på folk». – Internt jobber vi med dette for å rekruttere og utvikle de beste folkene i byggebransjen, eksternt gjør vi det fordi vi tror at kundene våre setter pris på en tømrer de kan stole på, sier Båtvik.

Han sier videre at de har et stort mangfold i kompetanse, bakgrunn og geografi. Vi leverer høy kvalitet med de beste folkene i bransjen. Vi er fleksible og allsidige. Noe som gjør at både kunder og kolleger trives i hverandres selskap. Og vi er romslige, og har en kultur for åpenhet i organisasjonen. Så Båtvik er ikke i tvil: – Fokus på folk gir resultater, og vi høster mer enn trivsel. Resultatet av mer fornøyde medarbeidere, er fornøyde kunder, økt fokus på utvikling og et bedre økonomisk resultat. Vi blir en mer solid arbeidsplass, som igjen gir oss muligheter vi ellers ikke ville hatt om vi ikke hadde noen av Norges mest fornøyde medarbeidere.

 

Organisasjon: Norgeshus
Aktuell: 4. plass i Grate Place to Work  2018
Kategori: 500+ medarbeidere
Medarbeidere: 1300
Bransje: Bygge- og anleggsvirksomhet og eiendom | Infrastruktur

Dette er Great Place to Work:
Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene de har kontor. I 2018 har tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på tett opptil 190 virksomheter i Norge blitt lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2018. (greatplacetowork.no)

Del
Se mer