x

Skal du selge tomt? Vi søker etter grunneiere som har tomter som de vurderer å selge.

Vi er interessert i alle typer tomter, enten det er ferdig regulerte eneboligtomter i eksisterende boligområder eller uregulerte områder. Alt er av interesse.

Sammen gjør vi en vurdering av tomten og foretar mulighetsstudier for å danne oss et bilde av hva som mulig å bygge på tomtene.

I Norgeshus har vi en stor teknisk avdeling, med ingeniører, arkitekter og arealplanleggere som hjelper til med mulighetsstudier og reguleringsprosesser. På bakgrunn av mulighetsstudiene, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier.

Har du en tomt du vurderer å selge? Kontakt vår salgssjef,
Frode Holm
995 29 299
frode.holm@norgeshus.no

Gjennom vår dyktighet skal vi skape rom for gode opplevelser og varige verdier.

Dette er noe vi strekker oss etter hver dag slik at våre kunder skal få mer enn bare et tak over hodet. Et Norgeshus er ei ramme rundt livet som kommer!

Norgeshus hadde 25-års jubileum i fjor og vi har bygd over 10 000 boliger fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør og er en av Norges største boligbyggere. Vi har i dag 103 forhandlere spredt over hele landet som alle har som mål å gjøre byggeprosessen til en positiv opplevelse for sine byggherrer.

Vi jobber aktivt markedsanalyser for å kartlegge dagens og morgendagens behov for boliger og ønsker å være en bidragsyter når det gjelder å tilrettelegge for flere tomter for utbygging.