x

Arkitektene ved Norgeshus har utformet ulike varianter av boligen som blir vist i TV-programmet HUSET på TV2, og nedenfor ser du de forskjellige typene. Boligene har vi kalt Trend, og det er Trend 3 som deltagerne i programmet er i gang med å innrede - og som de konkurrerer om å vinne!

Disse boligene finner du ikke i Huskatalogen vår, og dermed ikke i prislisten vår på Web.  Ønsker du tilbud/informasjon om Trend-boligene, ta kontakt med din nærmeste Norgeshusforhandler.

Norgeshus konseptboliger, som Trend-boligene er en del av, er basert på at prosjektene bygges kostnadseffektivt ved hjelp av:

Arkitekten har utformet boliger med enkle bygningskropper som bidrar til en forutsigbar og rasjonell byggeprosess. Boligene har likevel et tidsriktig arkitektonisk uttrykk med kvaliteter som mange liker.

Boligene er prosjektert i full BIM-modell som kvalitetssikrer byggeprosessen.

I 2014 vant Trend 1 prisen Årets Boligprosjekt

Det er Boligprodusentenes Forening som står bak kåringen og hensikten med prisen er å få frem forbildeprosjekter som utmerker seg når det gjelder bokvalitet, særpreg og nyskapning, energi og miljø, klimatilpasning og robusthet, byggekostnader samt bruk av BIM. 

I begrunnelsen heter det blant annet: 
Med konseptboligen Trend har Norgeshus utviklet et kostnadseffektivt boligkonsept som tilrettelegger for lavere byggekostnader. Videre fremheves det at konseptet innebærer en industrialisering av småhusbyggingen. I begrunnelsen legges det særlig vekt på at konseptboligen Trend adresserer kostnadseffektive og robuste løsninger. Styrken er komplett, BIM-basert prosjektunderlag og tilrettelegging for rasjonell og effektiv produksjon på byggeplass. Overføringsverdien til andre småhusprosjekter er stor. Og det konkluderes med at konseptboligen er et viktig bidrag for å redusere byggekostnadene.

Har du ei tomt som bare ligger der ?
Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene sammen med deg.

Vi er interessert i alle typer tomter, enten det er ferdig regulerte eneboligtomter i eksisterende boligområder eller uregulerte områder. Sammen gjør vi en vurdering av tomten og foretar mulighetsstudier for å danne oss et bilde av hva som mulig å bygge på tomtene.

I Norgeshus har vi en stor teknisk avdeling, med ingeniører, arkitekter og arealplanleggere som hjelper til med mulighetsstudier og reguleringsprosesser. På bakgrunn av mulighetsstudiene, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier.

Kontakt salgssjef Frode Christian Holm, mobil 995 29 299 eller frode.holm@norgeshus.no

Standardisering, svært detaljert prosjektering, 
faste leverandører og effektiv byggeprosess

Konseptet består av de fire eneboligtypene TREND 1, 2, 3 og 4, tomannsboligen DUO og firemannsboligen KVARTETT.

Boligene er tilpasset små tomter - de er kompakte og setter et lite fotavtrykk på tomten. Boligene har dessuten en form og planløsning slik at de like gjerne kan settes opp frittstående som i rekke/rekkehus. Konseptet er spesielt utviklet med tanke på feltutbygging.

Alle modellene har en enkel og kompakt bygningskropp. Når dette kombineres med smarte planløsninger og gode vindusløsninger vil boligene likevel oppleves som romslige. Boligene er innholdsrike - her vil en ha alle funksjoner på mindre areal.

Du finner detaljerte beskrivelser av hver enkelt boligtype nedenfor. 

Trend 1
Trend 2
Trend3
Trend4
DUO
KVARTETT
FLEX